การคิดการเรียนรู้

Chatchanan
Chatchanan
  06 กันยายน 2021 08:42 น.
  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ การคิด และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  เราจะอธิบายยังไงค่ะ

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  2 คำตอบ

  • Poonsawat Keawkaitsakul
   Poonsawat Keawkaitsakul
   07 กันยายน 2021 20:21 น.
   ขออนุญาตแชร์นะครับ

   การเรียนรู้ (Learning) คือ การที่คนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการรับรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ในอดีต และก่อให้เกิด KSA (ความรู้ (Knowledges) ทักษะ (Skills) และ ทัศนคตื (Attitudes)) โดยประสบการณ์ในอดีตของแต่ละคนเกิดจากปัจจัยทางครอบครัว (Family) ความรู้พื้นฐาน (Knowledge of Background) วัฒนธรรม (Culture) จริยธรรม (Morality) และสภาพแวดล้อม (Environment) ซึ่งการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ เช่น Active Learning, Learning by Doing เป็นต้น

   ตัวอย่างการเรียนรู้: เด็กชายส้มฉุนชอบหยิบของต่าง ๆ มาเล่นเสมอ วันหนึ่งส้มฉุนหยิบกาต้มน้ำบนเตาทำให้ความร้อนลวกมือส้มฉุน (ประสบการณ์) ต่อมาสมฉุนเกิดการเรียนรู้ที่จะระมัดระวังการหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ (เปลี่ยนพฤติกรรม)

   การคิด (Thinking) คือ กระบวนการทางสมองที่ประมวลข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ต่าง ๆ จากการเรียนรู้ (KSA) เพื่อใช้ในการทำงาน หรือ แก้ปัญหาต่าง ๆ และหลังจากนำผลของความคิดไปลงมือปฏิบัติจะทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ รวมทั้งการเรียนรู้ใหม่

   การเก็บประสบการณ์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทำให้เกิด KSA (Learning) และนำ KSA ไปประมวลด้วยกระบวนการทางสมองร่วมกับข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางทำงาน แก้ไขงาน หรือพัฒนาการทำงาน และเกิดประสบการณ์ใหม่ การกระทำวนซ้ำไปมาแบบนี้เป็นการพัฒนาคน หรือ คือ หัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development -- HRD) ดังแผนภาพด้านล่าง

   5

   คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

   ขอบคุณสำหรับข้อมูล
   • Poonsawat Keawkaitsakul
    Poonsawat Keawkaitsakul
    11 กันยายน 2021 19:10 น.
    การติด และ การเรียนรู้จากคำตอบด้านบนเป็นแนวทาง ว่าคนจะเรียนรู้อะไรและคิดอะไร อย่างไร เพื่อให้ดกิดการพัฒนาประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยงานของ HR ด้านต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้คร่าง ๆ ดังนี้ครับ

    เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์ว่าองค์กรต้องการ จะก้าวไปในทิศทางใด (เป้าหมาย) และ องค์การมีทรัพยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านใดบ้าง ต้องการการพัฒนาด้านใด หลังจากนั้น HR ต้องวางแผน HRM ทั้งระบบ โดยใช่วิธีคิด และความรู้ ประสบการณ์จากการเรียนรู้ของตัว HR เอง ซึ่งการคิด และการเรียนรู้จะทำให้ HR 1 คน สามารถ วางแผน Career Development, Organization Development, IDP และ Performance Management ที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเองครับ

    ปล. รายละเอียดแต่ละองค์กรว่าจะวางแผนอย่างไร ต้องวิเคราะห์องค์กรก่อนครับ จึงวางแผนที่เหมาะสมได้ครับ โดยใช้การคิดและการเรียนรู้ครับ
   • Chatchanan
    Chatchanan
    07 กันยายน 2021 23:09 น.
    อยากรู้ง่าเราจะนำการคิดการเรียนรู้มาใช้ในด้าน Career Development
    -Organization Development
    -individual Development
    -performance Management
    ยังไงค่ะ
   • Chatchanan
    Chatchanan
    07 กันยายน 2021 23:08 น.
    ใช่ค่ะๆ ตอบซ้ำได้เลยคะ
   • Poonsawat Keawkaitsakul
    Poonsawat Keawkaitsakul
    07 กันยายน 2021 21:02 น.
    สวัสดีครับ ตอนแรกได้ตั้งคำถามนี้ในหน้า Board ไหมครับ กลัวตอบซ้ำซ้อนครับ
   • Chatchanan
    Chatchanan
    07 กันยายน 2021 20:49 น.
    แล้วถ้าเราเป็นนัก HRD เราสามารถเอาการคิดการเรียนรู้มาใช้ ในด้านพวกนี้ยังไงคะ
    -Career Development
    -Organization Development
    -individual Development
    -performance Management
  • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
   ดร.พลกฤต โสลาพากุล
   06 กันยายน 2021 22:54 น.
   ขอตอบดังนี้
   การเรียนรู้คือสิ่งที่ได้ศึกษาจากการอบรม การอ่านหนังสือ การได้เห็น ผ่านประสบการณ์ สิ่งนี้เรียกว่าการเรียนรู้
   แต่การเรียนรู้เรื่องใดๆ จำเป็นจะต้องอาศัยหลักคิด โดยหลักคิดนั้นจะแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ
   Growth mindset และ Fixed Mindset
   กาคิดแบบ Growth Mindset เป็นการคิดแบบทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้ ทำได้ ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ กลุ่มคนที่คิดลักษณะนี้จะเป็นกลุ่มคนที่พัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จได้ ส่วนการคิดแบบ Fixed Mindset เป็นการคิดลักษณการคิดแบบมองว่าทุกสิ่งนั้นยาก ไม่สามารถทำได้ เช่น หากจะเปลี่ยนวิถีการทำงานเพื่อให้กระบวนการทำงานนั้นดีขึ้น คนกลุ่มนี้จะคิดแบบสร้างกำแพงไว้ก่อนว่าทำไม่ได้ ไม่สามารถพัฒนาได้ หรืออาจจะบอกว่ายากเกินไป
   แน่นอนความคิดทั้ง 2 แบบล้วนสัมพัน์กับการพัฒนาตนเอง หากคิดแบบ Growth Mindset นั่นแปลว่าพัฒนาได้ ย่อมเกิดทักษะใหม่ๆในการทำงาน แต่หากเมื่อใด Fixed Mindset นั่นแปลว่าไม่สามารถพัฒนาได้ ก็ยากที่จะประสบคามสำเร็จในเรื่องนั้นๆ
   1

   คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

   ขอบคุณสำหรับข้อมูล
   • Chatchanan
    Chatchanan
    07 กันยายน 2021 08:11 น.
    ขอบคุณค่ะ

  อันดับผู้ให้ข้อมูล