มีแนวทางการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านฝีมือแรงงาน กับ ด้านความต่างวัฒนธรรมยังไง

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  18 กันยายน 2021 22:51 น.
  ต้องเปรียบระหว่าง Competency และ วัฒธรรม ผมขอยกตัวอย่างดังนี้
  มาทำความเข้าใจกับ Competency หรือที่เรียกว่า สมรรถนะ มี 3 ด้านด้วยกัน
  -Skill แปลว่าทักษะ ความชาญงานนั้นๆที่ทำอยู่
  -Knowledge ความรู้ที่ต้องมีที่ต้องส่งเสริมสำหรับความเชี่ยวชาญ
  -Attribute/Behavior แปลว่าคุณลักษณะหรือพฤติกรรม เช่น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของงาน
  เป็นต้น
  ส่วน Culture หรือวัฒนธรรม ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย เช่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาทำงานเช้า 8.00 น.ของการเริ่มต้นการทำงานตอนเช้า คนญี่ปุ่นมักจะมาถึงก่อนเวลา 10-30 นาที ส่วนคนไทยง่ายๆ เข้างานมา 8.00 น เป๊ะ คนญี่ปุ่นเลิกงานช้าเมื่อถึงเวลา ส่วนคนไทยไปยืนที่ตอกบัตร หรือบริเวณแสกนลายมือเข้าออกแล้ว อย่างนี้เป็นต้น เพียงแต่เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น เราก็ต้องรู้จักมีวินัยมากขึ้น ผมอธิบายเพื่อให้เ็นภาพ ประมาณนี้ ลองนำไปปรับใชู้นะครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล