อยากสร้างฝ่ายบุคคลที่ช่วยสร้าง Continuous learning culture,ระบบ recruitment,ระบบ Performance Management ควรจะเริ่มต้นอย่างไรดี?

lickavocet
lickavocet
10 มีนาคม 2021 11:22 น.
ตอนนี้ขนาดองค์กรร้อยกว่าคน มีฝ่ายบุคคล 1 คนทำแค่งานเอกสารทั่วไป

- ทุกวันนี้การสรรหาคนผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นหลักผสมกับการชักชวนจากคนใน การสัมภาษณ์งานทำโดยหัวหน้างานแต่ละแผนก

- ไม่มีการประเมินผลงานที่ชัดเจน การตั้งเป้าหมายมีแต่ยอดขายสำหรับทีมขาย

- การฝึกอบรบหลักๆจะมีแค่เทรนความรู้สินค้าให้ทีมขายทุกสิ้นเดือน และเทรนความรู้ในทีมบริการหลังการขายเป็นครั้งคราวไม่แน่นอน เพราะทีมบริการกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย นานๆเรียกเข้ามาที

- งานบุคคลหลักตอนนี้ คิดและดำเนินการโดย ฝ่ายบริหาร

คำถาม: อยากสร้างฝ่ายบุคคลที่ช่วยสร้าง culture, สร้างระบบ recruitment ที่รวดเร็วแต่มีประสิทธิภาพ, สร้างระบบ Performance Management เพื่อประเมินและพัฒนาคน, อยากสร้าง continuous learning culture ภายในองค์กร > ควรจะเริ่มต้นอย่างไรดี? ควรรับ HR แบบไหนเข้ามาช่วย? ระบบ Performance Management บางทีก็ไม่รู้ว่าจะวัดเป้าหมายออกมาเป็นตัวเลขยังไง? หากผูกระบบเงินเดือนและโบนัสเข้ากับ Performance Management คนจะไม่กล้าตั้งเป้าสูง แล้วควรจะแยกยังไง?

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล