ประวัติการลาของพนักงานเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

ประวัติการลาของพนักงานเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
โดยฝ่าย HR ได้ทำแบบฟอร์มการลาซึ่งระบุ วันที่เขียน วันที่ลา สาเหตุการลา ของพนักงานพิมพ์ออกมาเพื่อให้พนักงาน มารับไปกรอกแล้วนำมาคืน โดยจะใช้เป็นเอกสารประจำของพนักงาน ไม่ให้พนักงาน เขียนบันทึกตามเดิม
การพิมพ์ประวัติการลายอ้นหลังออกเป็นเอกสารแล้วให้ผู้อื่นได้ทราบด้วย มันสุ่มเสี่ยงความผิด พรบ.PDPA ไหมครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล