พี่ๆ HR มีเตรียมนโยบายรองรับ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังมาถึงนี้อย่างไรคะ

ขอคำแนะนำเรื่องกฎหมาย PDPA ว่าแต่ละบริษัทมีทำแผนหรือลงมือทำอะไรไปบ้างแล้ว ในส่วนของฝ่ายบุคคล, IT และการตลาด บ้างคะ เล่าให้ฟังในภาพรวมก็ได้ค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • สิ่งที่แนะนำให้ปฏิบัติค่ะ
  1.ประกาศจากฝ่ายบริหาร 
  2.จัดทำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
  3.จัดทำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน
  4.จัดฝึกอบรม สร้างความตระหนักรู้และสื่อสารให้แก่พนักงานภายในองค์กร
  5.ตรวจสอบว่าองค์กรมีข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง
  6.จัดตั้งคณะทำงาน PDPA ภายในองค์กร
  7.บริการคำร้องขอการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  8.จัดทำกระบวนการบริหารความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  9.จัดทำบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  10.จัดทำกระบวนการการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11.จัดทำกระบวนการจัดการข้อมูลทั้งในส่วน Electronic File และ Hard Copy
  12.จัดทำข้อสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่บริษัท ใช้ Outsources)
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล