ขอคำแนะนำในการเขียน Action Plan ของ HR หน่อยค่ะ

อยากทราบการเขียน Action Plan ของ HR ว่าต้องเขียนหัวข้ออะไรบ้าง แล้วเขียนแบบไหนเหรอคะ ?

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  11 ธันวาคม 2021 14:28 น.
  ผมขอแชร์ดังนี้ครับ Action Plan คือ งานตามกลยุทธ์ ไม่ใช่งานประจำปกติที่เป็น routine ดังนั้นการเขียน Action plan ของ HR อาจแบ่งเป็น
  1. กำหนด Action plan ตาม OKRs
  2. กำหนด Action plan ตามฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ HR ดังนี้
   • การสรรหา เป็นกิจกรรมที่พัฒนาจากรูปแบบเดิมและได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
   • การพัฒนา เป็นกิจกรรม Upskills & Reskills ที่ทันสมัยนำไปใช้กับองค์กรได้จริง
   • การกำหนด Action plan ตามฟังก์ชั่นอื่น ๆ ตามกลยุทธ์ เช่น การสร้าง engagement การส่งเสริม Core Value และ วัฒนธรรมองค์กร 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • แผนงานของ HRต้องพิจารณาจากกิจกรรมของ HR มีหลายส่วน
  อาจแบ่งออกเป็นคร่าว ๆ 

  1. ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ HR เช่น การแจ้งแบบสภาพการจ้าง (คร.11), สรุปข้อมูล ภงด.1ก, การสรุปข้อมูล กท.20, กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน, การจ้างงานคนพิการ เป็นต้น
  2. แผนกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น แผนการฝึกอบรม-การพัฒนาบุคลากร, แผนกิจกรรมต่าง ๆ, แผน Budget
  3. แผนตาม KPI, OKRs, เช่น การสรรหาบุคลากร, Turnover, Employee Engegement
  4. แผนตามนโยบายหรือเป้าหมายขององค์กร เช่น การลดต้นทุน, Kaizen-Lean เป็นต้น


  โดยการทำ Action Plant อาจทำในรูปแบบตาราง
  โดยผมขอยกตัวอย่างการเขียน Action Plan จาก www.bt-training.com 
  ตามลิงค์นี้ http://www.bt-training.com/images/column_1286440271/Action%20Plan%20Sample.pdf

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  09 ธันวาคม 2021 15:36 น.
  ขออนุญาตแชร์ดังนี้
  1.โครงการจัดทำแผน Upskill & Reskill 
  2.โครงการจัดทำแผน Employee Engagement
  3.โครงการจัดทำแผน Values & Culture Organization
  4.โครงการจัดทำแผน Succession Planning

  เป็นต้น

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล