ไปพบสถานการณ์หนึ่งแถวสมุทรสาคร เป็นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวอาหาร ปัญหาคือต้องใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ในฐานะท่านเป็น HR ใช้วิธีแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวขาดแคลนอย่างไรกันบ้าง เพราะอาจจะติดกับเงื่อนไขของโควิดเป็นปัจจัยที่ทำให้ขาดแคลนแรงงานต่างด้าว

เกี่ยวกับปัญหาแรงงาน พบไปพบสถานการณ์หนึ่งแถวสมุทรสาคร เป็นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวอาหาร ปัญหาคือต้องใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ในฐานะท่านเป็น HR ใช้วิธีแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวขาดแคลนอย่างไรกันบ้าง เพราะอาจจะติดกับเงื่อนไขของโควิดเป็นปัจจัยที่ทำให้ขาดแคลนแรงงานต่างด้าว

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ปราโมทย์ ลาภธนวิรุฬห์
  ปราโมทย์ ลาภธนวิรุฬห์
  03 พฤศจิกายน 2021 20:53 น.
  ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก
  ส่วนใหญ่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน
  ดังนั้น ควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานที่หาได้ยากครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  01 พฤศจิกายน 2021 21:49 น.
  ในฐานะ HR ถ้าสถานการณ์ช่วงนนี้ที่ไม่สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ สมควรแก้ปัญหาเป็น 2 กรณีดังนี้ครับ
  1. ในช่วง COVID ถ้าลดกำลังการผลิตได้ก็ลดไปก่อน (โดยการลดกำลังการผลิตต้องไม่ส่งผลให้สินค้าขาดตลาด) เพื่อให้แรงงานที่มีอยู่เพียงพอต่องานที่ต้องผลิต
  2. ถ้าลดกำลังการผลิตไม่ได้ก็ให้หาแรงงานไทยเพื่อทดแทนแม้ว่าจะต้องจ้างในอัตราที่สูงกว่าแรงงานต่างชาติ เพื่อรักษาฐานลูกค้าและป้องกันสินค้าขาดตลาด เเนื่องจากอาหารบางประเภทเป็นสินค้าที่อ่อนไหวลูกค้าสามารถเปลี่ยนไปซื้อ Btand คู่แข่งได้ (Low Involvement) หรือถ้าไม่จ้างแรงงาานไทยอาจมองหาวิธีการผลิตที่ใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนโดยการใช้เครื่องจักรทดแทนต้องพิจารณาในด้านเงินลงทุนและสภาพคล่องของบริษัทว่าไหวหรือไม่ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล