บริษัทอย่าง Google, Amazon, Netflix ชอบถูกยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างของวัฒนธรมองค์กร แล้วบริษัทไทยที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังหรืออยู่ในช่วง struggle ยังต้องโฟกัสเรื่องวัฒนธรรมองค์กรอยู่อีกหรอ

vulcancistus
vulcancistus
10 มีนาคม 2021 16:30 น.
สงสัยว่า เพราะว่าบริษัทเหล่านั้นรวยเลยสามารถลงทุนกับเรื่องพวกนี้ได้หรือว่าเพราะวัฒนธรรมเหล่านี้จึงทำให้บริษัทประสบความสำเร็จกันแน่คะ 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

5 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  25 กันยายน 2021 22:59 น.
  คนส่วนใหญ่ชอบยึดความสำเร็จของบริษัทใหญ่มาเป็นกรณีศึกษา แต่ควรเอาบริบทแต่ละองค์กรมาใช้ หรือนำแนวทางของบริษัทนั้นมาปรับเปลี่ยนเป็นแนวทางได้
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Pisara Lumpukdee (Vandy)
  Pisara Lumpukdee (Vandy)
  12 มีนาคม 2021 17:50 น.
  สวัสดีค่ะ จะขออนุญาตตอบผ่านการแชร์ case study จากองค์กรระดับโลกซักหนึ่งแห่งแล้วกันนะคะเชื่อว่าน่าจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นว่าทำไมเราถึงควรให้ความสำคัญในเรื่อง Culture

  ตัวอย่าง องค์กร Amazon ในฝั่งอเมริกาที่ถูกจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของโลกในสาย Tech Company และเป็นอันดับสองของโลกจาก Fortune 100 และมีเสียงมากในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรนั้น จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนเคยผ่านการสัมภาษณ์ของ Amazon ในอเมริกามา จะเห็นได้ชัดว่า นโยบายการดำเนินงานในส่วนต่างๆ และผู้นำ (leader) จะมีบทบาทและเป็นตัวอย่างที่ชัดมากในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร เช่น การสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครทุกคนจะต้องตอบคำถามที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 14 ข้อทั้งหมดของ Amazon โดยผู้ได้รับการเลือกไปสัมภาษณ์นั้น จะได้รับข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรทั้งหมด และไปศึกษามาก่อนที่จะถึงวันสัมภาษณ์ นั่นหมายความว่า คราวนี้ในตอนสัมภาษณ์องค์กรก็วัดว่าใครที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ behavioral based interview โดยมี Culture เป็นแก่นหลักในการให้คะแนน และใช้ situation ที่เกี่ยวกับงานในการถามคำถาม กล่าวโดยสรุป ผู้จะผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติแบบ Organization Fit โดยเฉพาะในเรื่อง Culture Fit ตั้งแต่เริ่มรับเข้าทำงานเลย นอกจากนี้ Amazon ยังมีการสร้าง rewards & recognition ที่กระตุ้นความแข็งแรงของวัฒนธรรมองค์กร เช่น Door Desk Award และ Just Do It Award ด้วย อย่าง Door Desk Award จะเป็นรางวัลที่เน้นย้ำวัฒนธรรมองค์กรในข้อที่เรียกว่า Frugality ซึ่งหมายถึง การสร้างสรรค์ผลงานที่มูลค่าโดยใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุด ใครทำได้ก็จะได้รางวัลที่เรียกว่า Door Desk Award นี้ไป (สำหรับที่มาของ Door Desk Award สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก
   Door Desk Award คืออะไร ) 

  หรืออีกตัวอย่างก็คือรางวัล Just Do It Award ซึ่งเน้นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรในข้อที่ว่า Bias For Actions ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจที่รวดเร็วในภาวะความเสี่ยงในการทำงานเพื่อให้งานบรรลุไปได้ โดยใช้การตัดสินใจที่ใช้ประสบการณ์และตรรกะส่วนบุคคลที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว ซึ่งรางวัลต่างๆที่ว่ามานั้น ผู้คนไม่มีใครสนใจในรูปของตัวเงินเลย แต่กลับเป็นเรื่องของ recognition คือการประกาศให้สมาชิกในองค์กรทุกคนทั่วโลกรับรู้ว่าคนคนนี้ได้รับรางวัล ซึ่งหมายความว่า การสร้างความภูมิใจให้กับผู้เดินตามวัฒนธรรมองค์กรสามารถเป็น positive reinforcement ให้เกิดพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเยี่ยมโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลย นอกจากนี้ CEO ของ Amazon ยังมีการจัด townhall กับพนักงานทั่วโลกอยู่อย่างสม่ำเสมอ ผ่านทาง teleconference เพื่อสร้างความใกล้ชิดโดยการสื่อสารโดยตรงกับพนักงานทุกระดับ เพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆของตนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานเดินตามวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย
  จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมต่างๆของ Amazon ที่สร้างวัฒนธรรมให้เข้มแข็งนั้นไม่ได้ใช้เงินลงทุนมากมายเสมอไป หากแต่ต้องใช้เวลา และการทำซ้ำๆให้เกิดพฤติกรรมในทิศทางที่ต้องการ 
  กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรมองค์กรจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อเมื่อมีความเข้มแข็งหรือแข็งแรงพอ คือสมาชิกในองค์กรเชื่อมั่นและแน่วแน่ในการปฏิบัติตาม ซึ่งการจะทำให้ผู้คนเชื่อมั่นและปฏิบัติตามได้ก็มีหลายปัจจัย ซึ่งหลักๆก็คือ ผู้นำองค์กร หัวหน้างาน ที่ต้องทำอย่างที่ชัดเจนให้กับสมาชิกองค์กรเห็น และการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงหรือเข้าข่ายที่จะสามารถดำเนินตามค่านิยมหลักองค์กรได้โดยไม่ขัดต่อพฤติกรรมโดยพื้นฐานของบุคคลคนๆนั้น
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • หลายครั้งที่ประเเด็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมักจะได้รับการ refer ตัวอย่างจากบริษัทเช่น Google,Amazon,Netflix เป็นเพราะบริษัทเหล่านั้นประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักค่ะ สำหรับบริษัทไทยมีหลายที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเช่น SCG,ปตต,AIS,DTAC,SCB และกลุ่มบ้านปู เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้ล้วนเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักเช่นกันค่ะ ส่วนบริษัทไทยขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก หากลักษณะการบริหาร หรือผู้นำมีวิสัยทัศน์ในการสร้างวัฒนธรรม จะถือเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของตนเองค่ะ บางบริษัท ไม่ว่าขนาดไหน หากผู้นำให้ความสำคัญกับภาคการผลิตหรือการขาย จนละลายเรื่องการสร้างวัฒนธรรม การดูแลบุคลากร การสร้างความผูกพันธ์ ขวัญ กำลังใจ อาจจะอยู่ในธุรกิจได้แต่ไม่ก้าวกระโดดหรือยั่งยืนค่ะ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • การสร้าง Culture องค์กร ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากๆเสมอไป ในทางตรงกันข้าม ยิ่งบริษัทเล็ก หรือมีเงินน้อย วัฒนธรรมยิ่งได้ผลมากยิ่งขึ้นไปอีก เช่น ถ้าช่วงที่บริษัทกำลังต้องการประหยัดมากๆ เราสร้างวัฒนธรรมของการใส่ใจรายละเอียด เสมือนเป็นเงินของตัวเอง เน้นความคิดสร้างสรรค์เพิ่มผลการทำงาน และความร่วมด้วยช่วยกัน ก็จะถือเป็นเครื่องมืออย่างนึง ที่ทำให้ทุกคนในองค์กรรู้ว่า ตอนนี้แต่ละคนควรทำตัวอย่างไร พฤติกรรมแบบไหนที่เป็นค่านิยม กล่าวคือ เป็นสิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องมี เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง หากออกแบบให้ดี และสอดคล้องเชิงกลยุทธ์กับบริบทขององค์กร วัฒนธรรม ถือเป็นเรื่องที่ ทรงพลัง อย่างที่สุด
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล