พนักงานทำงานเกิน JD มากขึ้น องค์กรจำเป็นต้องมีการปรับ JD หรือให้ สวัสดิการด้วยหรือไม่ และต้องพิจารณาอย่างไร

พนักงานทำงานเกิน JD มากขึ้น องค์กรจำเป็นต้องมีการปรับ JD หรือให้ สวัสดิการด้วยหรือไม่ และต้องพิจารณาอย่างไร

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ถ้าหากทำงานเกิน JD เป็นครั้งๆเป็นคราว ทางบริษัทน่าจะมีการ Rewarding เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจค่ะ แต่หากเป็นการทำเกิน JD อยู่เป็นนิจ ทำตลอดเลย ทางบริษัทโดย HR และหัวหน้่งานต้องมีการพูดคุยกันแล้วค่ะว่า จะต้องปรับ JD โดยเป็นลักษณะ Job Enlargement มั้ย เพราะจะได้ทำให้พนักงานรู้สึกถึงความชัดเจน ในขอบเขตหน้าที่ของการปฏิบัติงาน รวมทั้ง compensation & benefit ต้องมีก่ีพัฒนาปรับให้สมเหตุสมผล ไม่เช่นนั้น พนักงานอาจจเกิดความรู้สึึกไม่แฟร์ เมื่อเทียบกับพนักงานคนอื่นที่ไม่ได้มีงานที่เกิน JD และอาจเป็นเหตุให้หางานใหม่ ลาออกในที่สุดค่ะ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ขอแชร์เป็น 2 คำตอบค่ะ

  1.       ทำงานเกิน JD และสามารถวัดผลงานได้ ถือว่าเป็น Performance ของพนักงาน ควรบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประเมินความดีความชอบในโอกาสต่อไป ถือเป็น Revise version และให้ระบุวัน เวลา (ป้องกันการลืม) สำหรับสวัสดิการขอให้มีการตกลงกับพนักงานเป็นรายบุคคลขึ้นอยู่กับลักษณะงาน เช่น หากเพิ่มงานที่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ก็ให้ค่าเหมาจ่ายเป็นรายเดือน 

  2.       โดยปกติในหลายองค์กร จะมีการ Update ทบทวน ปรับปรุง JD ให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถของพนักงาน ถือว่าได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากกำลังคน (Manpower Utilization) ที่มี  อีกทั้งยังเป็นการทำให้ JD มีการเคลื่อนไหว ไม่ใช่เอกสารที่ทำไว้ในลิ้นชักหรือเก็บเป็น File โดยที่ไม่เคยเปิดดูเลย  และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่มักจะมีการปรับปรุงอยู่เสมอ

   
   
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  15 ตุลาคม 2021 22:51 น.
  การที่พนักงานทำงานเกิน JD มากขึ้นสมควรพิจารณาดังนี้ครับ
  1. พนักงานส่วนมากทำงานเกิน JD มากขึ้น แสดงว่า พนักงานส่วนมากมีทักษะ ความสามารถมากขึ้นสามารถทำงานได้เกิน JD ดังนั้นอาจจะต้องปรับ JD แต่ก่อนการปรับ JD ต้องมีการให้รางวัลแ่พนักงานก่อน เพื่อไม่ให้พนักงานคิดว่าองค์กรเอารัดเอาเปรียบมากเกินไป
  2. พนักงานบางท่านทำงานเกิน JD มากขึ้น แสดงว่า พนักงานท่านนั้นมีทักษะ ความสามารถมกาขึ้นสามารถทำงานได้เกิน JD ดังนั้นสมควรให้สวัสดิการเพื่อเป็นรางวัลจูงใจกับพนักงานท่านนั้น โดยไม่ต้องปรับ JD
  แต่การที่พนักงานทำงานเกิน JD นั้น ไม่ว่าจะเป็นบางท่านหรือส่วนมาก ต้องพิจารณาว่า งานที่เกิน JD นั้นสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มให้องค์กรหรือไม่
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล