ทำงานมากว่า 8 ชั่วโมง ส่วนที่เกิน8 ชั่วโมง คิดเป็นรายได้เหมารวมได้ไหม

ลูกปัด
ลูกปัด
10 มีนาคม 2021 09:31 น.
สอบถามค่ะ กรณีเวลาทำงานมากว่า 8 ชั่วโมง ส่วนที่เกินจาก 8 ชั่วโมง สามารถคิดเป็นรายได้เหมารวมได้มั้ยคะ เช่นเริ่มงาน 8.00 -20.00 น.ในทุกวัน และใน 1 สัปดาห์ หยุดได้ 1 วัน แต่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  10 กันยายน 2021 16:54 น.
  ไม่ได้ เพราะว่าเราไม่ได้จ้างพนักงานแบบรับเหมาช่วง กรณีนี้ต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงานกำหนด ก็คือต้องจ่ายค่า OT ในส่วนที่เกินครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ไม่ได้ค่ะ จะต้องจ่ายโอทีตามกฎหมายแรงงาน ที่ทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 61 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาในวันทํางานให้นายจ้างจ่าย
  ค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตาม
  จํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวน
  ผลงานที่ทําได้สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล