การจ่ายค่าล่วงเวลา (OT) ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีหลักอย่างไรบ้าง

อยากทราบเรื่องการจ่ายค่าล่วงเวลาเกินเที่ยงคืนจะต้องจ่าย 1.5เท่า หรือ 3เท่าคะ เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการทำงานเกินเวลา แล้วจะต้องคำนวณเงินเดือนเป็นรายวันและรายเดือนคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  13 ธันวาคม 2021 21:36 น.
  ยกตัวอย่างเช่น เวลาทำงานปกติ 8.00-17.00 น  เวลาปกติ ถ้า 17.00-20.00 ก็เป็น 1.5 เท่าถ้าวันนักขัตกฤษ์ ช่วงเวลาส่วนเกินก็คือ 3 เท่า ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  25 กันยายน 2021 16:24 น.
  คิดตามกฎหมายแรงงานที่กหนดให้ ตามมาตรา ตามมาตรา 28 มาตรา 29 หรือมาตรา 30 ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  ลองเข้าไปที่เว็บกรมแรงงานได้ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 62 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดตามมาตรา 28 มาตรา 29 หรือมาตรา 30 ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตรา ดังต่อไปนี้

  (1) สำหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด  ในกรณีนี้หมายถึง พนักงานประจำ ให้จ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 

  (2) สำหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดในกรณีนี้หมายถึง พนักงานรายวัน ให้จ่ายไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 
  คือวันทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์หลังครบการทำงาน 8ชั่วโมง จะคำนวณเป็น1.5 เท่า และวันเสาร์ 2 เท่า สำหรับพนักงานรายวันจะ 1เท่า สำหรับพนักงานรายเดือน ส่วนวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3เท่าเหมือนกัน

  จากการอ้างอิงตามกฎหมายแรงงาน ควรพิจารณาก่อนว่า พนักงานท่านนั้น เป็นพนักงาน รายวันหรือ รายเดือน ถ้าเป็นพนักงานประจำ จะต้องอ้างอิง ข้อ1ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด  และต้องพิจารณา  คำว่า เที่ยงคืนของวันนั้น เป็นวันทำงาน หรือวันหยุด  ถ้าเป็นวันทำงานหลักการจะเหมือนกัน คือ  1.5 เท่า ทั้งพนักงานประจำและรายวัน  ถ้าเป็นวันเสาร์ พนักงานรายวันจะ 2เท่า พนักงานรายเดือน1เท่า(ในกรณีที่สัญญาจ้างระบุเวลาทำงานจันทร์- ศุกร์เท่านั้น ถ้าสัญญาจ้างกำหนดให้ทำงานจันทร์-เสาร์ บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา)  ส่วนวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3เท่าเหมือนกัน
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล