ก่อนจะเริ่มมีการประกาศขอให้พนักงานสมัครใจลาออก HR ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ก่อนจะเริ่มมีการประกาศขอให้พนักงานสมัครใจลาออก HR ต้องเตรียมอะไรบ้าง 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  16 ตุลาคม 2021 15:10 น.
  ในการประกาศรับสมัครพนักงานเข้าร่วมโครงการลาออกองค์กรต้องเตรียมการดังนี้ครับ
  1. ประเมินหน่วยงานภายในที่สามารถลดพนักงานได้ร่วมกับทีมบริหารระดับสูง
  2. วางแผนกำหนดตำแหน่งหรือพนักงานที่ต้องการเก็บรักษาไว้หรือสามารถให้ร่วมโครงการลาออกได้ร่วมกับผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ
  3. กำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดคุณสมบัติพนักงานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (ตามที่ประชุมข้อ 1 และ 2 เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ต้องการรักษาไว้ลาออก)
  4. วางแผนการหมุนเวียนตำแหน่ง หรือการวางตัวพนักงานในการทำงานทดแทนตำแหน่งที่ลาออก
  5. เตรียมค่าใช้จ่ายในการชดเชยให้พนักงานท่ีลาออก
  6. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการสมัครใจลาออกให้พนักงานทราบ
  7. นำรายชื่อพนักงานที่สมัครลาออกเข้าที่ประชุมเพื่อยืนยันกับผู้บริหารส่วนต่าง ๆ เพื่อยืนยันว่าจะไม่เสียพนักงานที่ไม่ต้องการให้ลาออก (Key Persons)
  8. ชี้แจงรายละเอียดและทำความเข้าใจกับพนักงานที่ลาออกเพื่อลดความคิดเชิงลบต่อองค์กร และสมควรแจ้งเรื่องเกณฑ์การรับเข้าทำงานใหม่กรณีองค์กรกลับมาทำงานปกติ 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • เมื่อองค์กรเริ่มถึงจุดวิกฤติหนึ่งในมาตรการที่มักจะหยิบมาใช้คือเปิดโครงการพนักงานสมัครใจลาออก ซึ่งปัญหาที่สำคัญในโครงการลักษณะนี้คือ พนักงานที่เราต้องการให้ลาออกไม่ลาออก แต่พนักงานที่มีฝีมือที่องค์กรมุ่งหวังจะเก็บไว้กลับลาออกไป ฉะนั้นเพื่อให้สามารถโครงการพนักงานสมัครใจลาออกเป็นไปได้ด้วยดี HR ควรทำดังนี้
  1) พูดคุยกับฝ่ายบริหารแต่ละหน่วยงาน เพื่อค้นหาพนักงานที่องค์กรมองว่าอยากให้ลาออก และพนักงานคนใดที่องค์กรเสียไปไม่ได้ (Critical Position)
  2) นำรายชื่อพนักงานเหล่านั้นมาเพื่อออกแบบ Criteria ที่ครอบคลุมพนักงานที่องค์กรอยากให้ลาออก และพยายามหลีกเลี่ยง criteria ที่จะเสี่ยงให้เสียพนักงานที่เป็น Critical position
  3) คำนวณค่าใช้จ่าย เงินชดเชยต่างๆ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พนักงานต้องทราบ
  4) เปิดรับสมัคร และสื่อสารในภาพรวมขององค์กร
  5) เมื่อได้รายชื่อมาเรียบร้อยแล้ว ต้องสื่อสารกับพนักงานในเรื่องสิทธิประโยชน์อย่างชัดเจน และช่วยเหลือพนักงานให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีจวบจนวันสุดท้ายของการทำงานเพื่อจะเป็นการจากกันด้วยดีของทั้งสองฝ่าย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล