ก่อนจะเริ่มมีการประกาศขอให้พนักงานสมัครใจลาออก HR ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ก่อนจะเริ่มมีการประกาศขอให้พนักงานสมัครใจลาออก HR ต้องเตรียมอะไรบ้าง 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • เมื่อองค์กรเริ่มถึงจุดวิกฤติหนึ่งในมาตรการที่มักจะหยิบมาใช้คือเปิดโครงการพนักงานสมัครใจลาออก ซึ่งปัญหาที่สำคัญในโครงการลักษณะนี้คือ พนักงานที่เราต้องการให้ลาออกไม่ลาออก แต่พนักงานที่มีฝีมือที่องค์กรมุ่งหวังจะเก็บไว้กลับลาออกไป ฉะนั้นเพื่อให้สามารถโครงการพนักงานสมัครใจลาออกเป็นไปได้ด้วยดี HR ควรทำดังนี้
  1) พูดคุยกับฝ่ายบริหารแต่ละหน่วยงาน เพื่อค้นหาพนักงานที่องค์กรมองว่าอยากให้ลาออก และพนักงานคนใดที่องค์กรเสียไปไม่ได้ (Critical Position)
  2) นำรายชื่อพนักงานเหล่านั้นมาเพื่อออกแบบ Criteria ที่ครอบคลุมพนักงานที่องค์กรอยากให้ลาออก และพยายามหลีกเลี่ยง criteria ที่จะเสี่ยงให้เสียพนักงานที่เป็น Critical position
  3) คำนวณค่าใช้จ่าย เงินชดเชยต่างๆ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พนักงานต้องทราบ
  4) เปิดรับสมัคร และสื่อสารในภาพรวมขององค์กร
  5) เมื่อได้รายชื่อมาเรียบร้อยแล้ว ต้องสื่อสารกับพนักงานในเรื่องสิทธิประโยชน์อย่างชัดเจน และช่วยเหลือพนักงานให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีจวบจนวันสุดท้ายของการทำงานเพื่อจะเป็นการจากกันด้วยดีของทั้งสองฝ่าย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล