การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ช่วงสถานการณ์ COVID-19

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
 • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
 • การศึกษา/วิชาการ
 • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ A
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- Expert Partner : www.HREX.asia (HR Community)
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action
- PDPA

27 กันยายน 2021 17:13 น.
บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับลดขนาดองค์กร ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต้องยุบรวมงานบางแผนก รวมถึงต้องลดกำลังคนจำนวนหนึ่ง โดยบริษัทฯ ยินดีจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จะมีปัญหาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  29 กันยายน 2021 03:25 น.
  ในการเลิกจ้างเพื่อปรับลดขนาดองค์กรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยิ่งช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่การเลิกจ้างจะมีปัญหาจากการเลิกจ้างหรือไม่ขึ้นกับ ความชัดเจนกฎระเบียบขององค์กร, การจ่ายค่าชดเชย รวมทั้งหฎหมายแรงงาน แต่ปัญหาเช่นการฟ้องร้องจะเกิดขี่นหรือไม่ขึ้นกับ การชี้แจงเหตุผฃ ความจำเป็นที่ต้องให้พนักงานออก ทำความเข้าใจระหว่างองค์กรและพนักงาน โดยการชี้แจงต่าง ๆ จะง่ายและประนีประนอมมากที่สุดขึ้นอยู่กับพนักงานที่โดนให้ออก ว่า เขาทัศนคติต่อองค์กรในด้านบวกหรือลบ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • องค์กรจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพนักงานในการเลิกจ้างที่เหมาะสม มีหลักเกณฑ์และยุติธรรม
  ผู้ที่ถูกคัดเลือกเพื่อเลิกจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ถูกการกลั่นแกล้ง หรือใช้ความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบในการคัดเลือก และมีเหตุผลในการเลิกจ้างที่กระทบต่อกิจการที่แท้จริง
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  27 กันยายน 2021 20:30 น.
  อาจจะมี หรือไม่มีก็ได้ ถ้าอง์กรไหนมีสายป่านยาวก็สามารถจ่ายได้ แต่บางองค์กรขาดทุนสะสมก็อาจจะจบลงด้วยการฟ้องร้อง
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล