ในการสรรหาบุคลากรใหม่เข้ามาร่วมงานกับองค์กร ถ้าท่านจำเป็นต้องเลือกระหว่างคนเก่ง กับ คนดี โดยท่านเลือกได้เพียงคนเดียวท่านจะเลือกใคร เพราะอะไร และมีแนวทางในการบริหารคน ๆ นั้นหลังรับเข้าทำงานอย่างไร

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

5 คำตอบ

 • วีระชัย เกียรติวิมล
  วีระชัย เกียรติวิมล
  17 กันยายน 2021 19:38 น.
  เป็นคำถามที่คลาสสิคมากครับโดยเฉพาะในปัจจุบันคำถามแบบนี้เกิดขึ้นมากมายในทุกวงการ ซึ่งจริงๆทุกคนอยากจะได้ทั้งเก่งและดีแต่ในทางHRก็คือควรจะPut the right man on the right job คือต้องดูลักษณะงานในสถานการณ์และตำแหน่งนั้นๆเป็นหลักว่าต้องการคนเก่งหรือคนดี ขอยกตัวอย่าง เช่น ประเทศวันนี้ต้องการคนมากอบกู้เศรษฐกิจเพราะหนี้ครัวเรือนพุ่งสูง คนตกงานว่างงานจำนวนมาก การท่องเที่ยวหดตัวเพราะไม่สามารถเปิดประเทศได้ การลงทุนไม่ฟื้นเพราะขาดความเชื่อมั่นแบบนี้ทางการตลาดบอกว่าเราต้องการคนเก่งมากกว่าคนดีในขณะนั้นครับ กลับกัน ถ้าสถานการณ์ทุกอย่างโอเคไปหมดแต่เต็มไปด้วยการทุจริตแบบนี้ทางรัฐศาสตร์บอกว่าเราต้องการคนดีมาก่อนคนเก่งครับ สำหรับแนวทางที่เราจะใช้ขับเคลื่อนบริหารหรือประเมินคนเก่งและคนดีก็ควรเริ่มจาก กรอบกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ความคาดหวังขององค์กรและผู้บริหาร นโยบายและวิสัยทัศน์จากตำแหน่งนั้นๆ ผลลัพธ์จากการปฎิบัติหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  17 กันยายน 2021 18:55 น.
  ขอตอบในลักษณะจากประการณ์นะครับ สำหรับผมเลือกคนดี ไว้ก่อน เพราะคนดีย่อมฝึกฝนให้ก่งได้ เรียนรู้ได้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  ส่วนหากเลือกคนไม่ดี ก็อาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งได้ในอนาคต ได้ครับ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษะงานด้วยนะครับ
  บางองค์กรก็เน้นคนเก่ง เพื่อมาช่วยที่จำเป็นเร่งด่วน ก็เป็นไปได้
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ต้องถามกลับว่าแนวทางค่านิยมองค์กรเป็นอย่างไรคะ ต้องการคนที่เก่ง แต่ไม่ดี หรือต้องการคนที่ดี แต่ไม่เก่ง อย่างนั้นเลยรึเปล่าคะ
  โดยปกติแล้วกระบวนการสรรหา เราสามารถสกรีนเพียงเบื้องต้นว่า ผู้สมัครนั้นมีคุณสมบัติที่พร้อมจะไปกับองค์กรหรือไม่ พร้อมทางด้านนี้คือ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ทัศนคติ ความคิดในเบืองต้นที่แสดงออก ซึ่งโดยทั่วไปสิ่งที่แสดงเป็นหลักฐานคุณสมบัติเป็น explicit ที่สามารถเห็นได้ ตรวจสอบได้ แต่สิ่งที่เป็น Tacit ที่อยู่ข้างในของผู้สมัครนั้น จะไม่แสดงออกมาให้เห็นค่ะ เพราะฉะนั้น การที่บอกว่าคนๆนี้เก่ง จากวุฒิการศึกษาที่เรียนจบมา จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา อาจสามารถบอกแนวโน้มว่า เขาจะสามารถส่งมอบคุณค่าในงานได้ แต่ก็ยังต้องอยู่ในการพิจารณาในช่วงการทดลองงาน ยิ่งในส่วนที่ว่า ดี ยิ่งต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ค่ะ เพราะความดีนี้เป็นนามธรรมมากๆ ไม่สามารถวัดกันได้ในระยะสั้น ดังนั้น เชื่อว่าองค์กรต้องการคนทั้งเก่งและดี และดีและเก่ง แต่ถ้าหากจะให้แนะนำว่า ควรเลือกอย่างใด ขอแนะนำว่าเลือกใครก็ได้ ที่มีลักษณะของความมี Growth mindset ที่พร้อมจะเปิดใจ พร้อมพัฒนา และเปลี่ยนแปลงได้ จึงจะเหมาะกับองค์กรค่ะ เพราะคนที่มี Growth mindset หากเขาเป็นคนเก่ง มีความรู้อยู่แล้ว ก็จะรู้ตนเองว่า ตนเองควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองแบบไหนให้ทำงานกับผู้อื่นได้ เป็นทั้งหัวหน้าและลูกน้องที่ดีเป็นอย่างไร ส่วนคนดีที่มี Growth mindset เขาจะมีความคิดในการใฝ่หา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ไม่ยอมแพ้และย่อท้อ เพื่อจะประสบความสำเร็จค่ะ ดังนั้นในแนวทางการบริหารคน ถ้ารับคนลักษณะนี้ ก็เติมเต็มในส่ิงที่เขาขาด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เท่านั้นเองค่ะ  
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • บุษรา คุปกาญจนา
  บุษรา คุปกาญจนา
  16 กันยายน 2021 21:12 น.
  ทุกองค์กรมักต้องการคนเก่งและดีครบในคนเดียว แต่คงจะยากหรือใช้เวลาไปสักหน่อยกว่าจะตามหาคนที่ครบเครื่อง ดังนั้นเพื่อทำให้องค์กรยั่งยืน HRและหัวหน้างานควรดูจากหลักดังนี้
  - หากเลือกคนเก่งก็ต้องมีทัศนคติโดยรวมที่ดี พร้อมพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ให้ความร่วมมือกับองค์กรในนโยบายและกิจกรรมต่างๆ 
  - แต่ถ้าหากคนที่ตกลงใจเลือกเป็นคนดีแล้ว ก็ควรมองถึงว่าเขามีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรที่เก่งและมีค่าต่อองค์กรได้หรือไม่ ถ้าใช่และมีแววการเลือกคนดีเข้ามาก็เป็นตัวเลือกที่ถือว่าเป็นวิธีที่ดีมากๆเช่นกันค่ะ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ควรเลือกคนดีครับ
  -คนดีสามารถพัฒนาให้เป็นคนเก่งได้ ถ้าได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม
  -คนดีที่ไม่ใช่คนเก่ง ทางองค์กรสามารถพัฒนาไปในแนวทางที่องค์กรได้ และการมอบหมายงาน การติดตามงานต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจนและเป็นธรรม 
   
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล