อายุงานคำนวนอย่างไร เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะ

บริษัทอื่นๆ มีการเก็บข้อมูลกันไหมว่าพนักงานแต่ละคน แต่ละแผนก แต่ละตำแหน่ง ทำงานกันมานานแค่ไหนแล้ว ประโยชน์ของการดูข้อมูลพวกนี้คืออะไร

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • ณัฏฐวัฒน์ วัฒนธเนศ
  ณัฏฐวัฒน์ วัฒนธเนศ
  11 มีนาคม 2021 15:46 น.
  ทำไม  Metric เรื่องของอายุงานหรือ Length of Serving ถึงสำคัญ เพราะอายุงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถใช้ระบุเรื่องของ “ ความพึงพอใจในการทำงาน” “ความสุขในการทำงาน” แน่นอนว่าถ้าอายุงานของพนักงานยิ่งยาว เสถียรภาพในการบริหารงานและการปฎิบัติงานก็จะคงที่ และสามารถคาดการณ์ได้ รวมถึงยังลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานตำแหน่งใหม่เพื่อทดแทนได้อีกด้วย โดยสามารถคำนวณได้จาก 

  อายุงาน = ( วันที่ต้องการทำการคำนวณ - วันที่พนักงานเริ่มทำงานวันแรก ) / 365

  แน่นอนว่าสามารถคำนวณอายุงานของพนักงานเป็นรายบุคคลได้แล้วสามารถนำมา หาค่าเฉลี่ยของทั้งบริษัท หรือรายแผนกได้เช่นเดียวกัน 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล