มีเทรนด์หรือการประเมินผลแบบไหนที่ควรรู้บ้างครับ

นายธรรมรงค์
นายธรรมรงค์
10 มีนาคม 2021 15:37 น.
พอดีอยากเริ่มต้นศึกษาเทรนด์หรือแนวทางเรื่องการประเมินผลงานสำหรับปี 2021 ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • เทรนด์หรือคอนเซปต์ของ PMS ที่มีการปรับเปลี่ยนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคือ

  1. การประเมินผลงานเป็นคนละเรื่องกับการบริหารผลงาน และการทำเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพ HR ต้องให้ Line Manager มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
  2. การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่ชัดเจนและวัดผลได้ (เป้าต้องท้าทายไม่ดูถูกความสามารถตนเอง)
  3. เป้าหมายทั้งสามระดับต้องสอดคล้องกันทั้ง 1) เป้าองค์กร 2) เป้าหน่วยงาน 3) เป้าส่วนตัว
  4. การประเมินเป็นเครื่องมือสุดท้ายที่ช่วยแปรผลออกมาเป็นข้อมูลนำไปสู่การ Reward การบริหารผลงานที่แท้จริงคือการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเน้นไปที่การพัฒนา การให้คำปรึกษา การสร้างแรงจูงใจ การโค้ชเพื่อทำผลงานให้ดีขึ้น
  5. การประเมินยิ่งถี่ ยิ่งดี ลดพิธีการ ลดกระดาษ ต้องคล่องตัว ใช้ข้อมูลมาช่วยแทนการใช้ Judgement (ต้องมี System มาช่วย)
  6. การวัดผลงานต้องออกมาเป็นข้อมูลตัวเลข ยิ่งผันอดอกมาเป็นเม็ดเงินได้ยิ่งดี
  7. เปลี่ยนการให้รางวัลและผลตอบแทนตามโควตาหรือตาม Grading/Ranking มาเป็นการให้เฉพาะ "Best in Class"
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล