ขอคำแนะนำในการเลือกใช้เครื่องมือในการประเมินผลสำหรับ HR ค่ะ

สอบถามค่ะ คือตอนนี้เพิ่งได้รับตำแหน่ง HR มือใหม่ ค่ะ อยากสอบถามว่า ในปัจจุบันนี้ การประเมินของฝ่าย HR นิยมใช้เครื่องมือตัวไหนในการประเมินบ้างคะ และวัดเรื่องอะไรบ้าง ขอบคุณค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • การเลือกใช้วิธีการในการบริหารผลงานและประเมิน HR มีหลากหลายค่ะ เช่น KPI,OKR,MBO,Balanced Scorecard  มิติในการวัดได้แก่ ประสิทธิภาพของกระบวนการ / ค่าใช้จ่าย / ความพึงพอใจ / ความผูกพัน / ประสิทธิผลของโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน / สัดส่วนรายได้กำไรต่อค่าใช้จ่ายพนักงาน / อัตราการลาออกและการรักษาพนักงานศักยภาพสูง / ทักษะของพนักงานที่ส่งผลต่อธุรกิจ เป็นต้น
    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล