สอบถามหน่อยครับ ถ้าผู้บริหารพูดไว้ว่า "ถ้าคิดว่ามีที่ทำงานที่ดีกว่านี้ก็ไป ก็ไม่ห้าม" แล้วก็ทุกครั้งที่พนักงานลาออกไม่เคยมีการสอบถามความพึงพอใจต่อการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเลย ควรจะแก้ไขหรือมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างครับ ตัวอย่างในกรณีที่พนักงานลาออกนี้ ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้ พนักงานลาออกเดือนละ 1 คนเลยครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

5 คำตอบ

 • วีระชัย เกียรติวิมล
  วีระชัย เกียรติวิมล
  26 มีนาคม 2022 18:43 น.
  ก่อนอื่นเลยคงต้องดูว่าพนักงานที่ออกไปนั้นเป็นพนักงานในระดับเดียวกันแผนกเดียวกันทั้งหมดหรือว่าเป็นพนักงานในหลายระดับในหลายส่วนงาน การใช้Exit interview อาจไม่ได้คำตอบที่แท้จริงทั้งหมดก็เป็นได้ถ้าพนักงานไม่พูดความจริง และต้องดูว่าประโยคที่ผู้บริหารพูดนั้นเป็นประโยคที่สนับสนุนต้องการให้พนักงานมีความก้าวหน้ามากกว่าเดิมหรือเป็นประโยคที่ไม่สนใจใส่ใจพนักงานจริงๆ และการลาออกเดือนละคนถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆอาจไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่เพราะการแข่งขันสูงในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงอาจมีมาก  แต่ถ้าเป็นพนักงานที่ทำงานมานานและทยอยออกไปทีละคนแบบนี้คิดว่าบริษัทคงมีเรื่องผิดปกติ ฉะนั้นHRควรจัดให้มีการประชุมย่อยเช่นสามถึงหกเดือนครั้งในแต่ละส่วนหรือสอบถามกันตรงๆเลยว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในหลายๆเรื่องและมีใครคิดจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้บ้างไหมดีกว่าการมาทำExit Interview ในภายหลังเพราะตอนนั้นอาจเสียบุคลากรที่มีคุณค่าขององค์กรไปแล้ว
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonnie HR
  Poonnie HR
  20 มีนาคม 2022 10:29 น.
  HR เป็นเหมือนฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กร แต่ที่สำคัญคือ ผู้บริหารว่ามีมุมมองต่อพนักงานอย่างไรครับ บางทีเราแนะนำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ไม่เป็นไร บนพื้นฐานว่่า เราทำบทบาทของ HR ได้ดีที่สุดแล้ว เพื่อให้พนักงานมีความสุขกับองค์กร

  หลายครั้ง ผมนำเสนอผู้บริหาร แล้ว ไม่ได้รับคำตอบที่ตรงคำถาม HR ไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่า พยายามสร้างภาพให้พนักงานเห็นว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   

  ผมเชื่อว่า ผู้บริหาร รับรู้ทุกปัญหาขององค์กร เพราะมันเป็นเงินของท่าน และทีมทำงานรอบข้างมีการให้ข้อมูลหลากหลายมุม รวมถึง HR ด้วย แต่สุดท้าย เจ้าของหรือผู้บริหารเป็นคนตัดสินใจเลือกว่าจะเอาแบบนี้  เราเองอาจทำอะไรไม่ได้ครับ แต่สิ่งที่ต้องรับมาทำต่อคือ อย่าให้การตัดสินใจแบบนี้เป็น ผลลบกับองค์กร เราคงต้องสร้างคำพูด คำอธิบายที่เป็น บวก กับองค์กร ให้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  17 มีนาคม 2022 20:49 น.
  Exit Interview มีประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการทำงาน การวางแผนด้าน HR แต่บางครั้งองค์กรละเลยการทำ Exit Interview เพราะไม่เห็นความสำคัญ ไม่ได้นำข้อมูลที่ได้จากการทำ Exit Interview มาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา

  ดังนั้นการลดการละเลยการทำ Exit Interview ต้องชี้ให้เห็นประโยชน์ และความสำคัญของ Exit Interview ตาม Comment ด้านล่างครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ขอแนะนำให้ทาง Hr  เริ่มทำการ Exit Interview ก่อนที่พนักงานเซ็นใบลาออกทุกครั้ง อยากให้เก็บข้อมูลเพื่อให้ทางฝ่ายบุคคลและผู้บริหารนำไปปรับปรุงนโยบายการทำงาน หรือ สิ่งแวดล้อมในบางเรื่อง
  Exit Interview คือ การสัมภาษณ์พนักงานที่ตัดสินใจลาออก เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทราบถึงปัญหาภายในที่ฝ่ายบุคคล หรือระดับผู้บริหารนั้นอาจมองไม่เห็น โดยนำความคิดเห็นที่ได้นั้นมาพัฒนาและปรับปรุงบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

  ข้อดีของ Exit Interview 
  • ช่วยให้มองเห็นจุดอ่อนภายในระบบขององค์กร
  • ได้ทราบปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นกับตำแหน่งของผู้ที่ลาออก
  • ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้พัฒนาองค์กร
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล