สายการบังคับบัญชาและตำแหน่งงานมีมากเกินความจำเป็น HR จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรดี

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
 • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
 • การศึกษา/วิชาการ
 • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ A
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- Expert Partner : www.HREX.asia (HR Community)
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action
- PDPA

21 พฤศจิกายน 2021 10:58 น.
องค์กรเปิดมานาน จะครบ 30 ปีเร็ว ๆ นี้ มีจำนวนพนักงานรวม 189 คน มีปัญหาเรื่องตำแหน่งงาน และสายการบังคับบัญชา ค่อนข้างเยอะ เริ่มตั้งแต่ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนก  ห้วหน้าสายงาน ผู้วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ทำให้เกิดปัญหาการสื่ออสารภายในองค์กรจากผู้บริหารระดับสูง มายังพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีทั้งรายเดือนและรายวัน ส่วนหนึ่งเป็นพนักงานต่างด้าวอีก HR จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดี  

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

5 คำตอบ

 • Chanyachita Srichai
  Chanyachita Srichai
  02 ธันวาคม 2021 19:24 น.
  ปัญหาคือการสื่อสารนะคะ ดังนั้นควรจัดการสื่อสารที่ทั่วถึงในหลายๆ platform ที่ประเมินจากหน้างานจริงแล้วพบกว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะ ยกตัวอย่างการสื่อสาร ณ ปัจจุบัน พนักงานจะใช้มากในเวลาที่ว่างคือ Line และ Facebook ดังนั้น  Platform ที่สามารถสร้างและกระจายการสื่อสารโดยทั่วถึงคือ Line Group และ Facebook workplace ค่ะ และสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ Smart phone สามารถทำการสื่อสารผ่านบอร์ดบริษัทในจุดที่เป็นการรวมตัวกันเช่นโรงอาหาร บริเวณจุดเบรคของพนักงาน การประชุมประจำเดือนของบริษัท ที่พนักงานทุกคนจะเข้าร่วม ในการประชุมหรือบอร์ดสื่อสารมีการแปลภาษาของคนต่างด้าวค่ะ และ HR อย่าลืมประเมินผลเรื่องการสื่อสารนะคะ ว่าแต่ละคนเขาได้รับข้อมูลข่าวสารทางไหน มากที่สุด และสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารทางช่องทางไหน จะได้ปรับเปลี่ยน พัฒนาให้ตรงตามความต้องการและการสร้างประสิทธิภาพของการส่งสารค่ะ  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonnie HR
  Poonnie HR
  26 พฤศจิกายน 2021 22:06 น.
  โครงสร้างองค์กรเป็นกลยุทธ์หลักในการวางแผนงานให้กับองค์กร การทำให้แบบราบบางครั้งอาจก่อให้เกิดกับประเภทของธุรกิจได้เหมือนกัน  จากลักษณะงานแล้ว ปํญหาจริงๆ การวางกล่องงานอาจไม่ได้มีปัญหาในระดับบนของโครงสร้าง แต่น่าจะเกิดจากระดับหัวหน้าแผนกลงมา ช่วงนี้อาจมีการทับซ้อนกันมากเกินไป หรือ งานบางงานอาจแยกกล่องเป็น Track Speacialist ไม่จำเป็นต้องเป็น Track Mangement  จะทำให้ Span of control มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น  น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้าง ได้ระดับหนึ่งครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  22 พฤศจิกายน 2021 23:58 น.
  ต้องกลับไปทบทวนที่โครงสร้าง เพราะสายบังคับบัญชามากไปอาจเป็นการทำงานที่ยากลำบาก และทีมีซับซ้อนมากขึ้น
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  22 พฤศจิกายน 2021 21:08 น.
  ปัญหานี้เกิดจากโครงสร้างองค์กรที่ผิดรูปเป็น พีระมิดหัวกลับ คือ มีผู้บริหารมากและพนักงานปฏิบัติงานน้อย จึงมีผู้สั่งการมาก สายบังคับบัญชายาว องค์กรอุ้ยอ้าย ดังนั้น ในแง่ของ HR ผมขอแชร์แบบนี้ครับ
  ให้แบ่งคนออกเป็นทีม รับผิดชอบงานเป็น Project เพื่อลดความยาวของสายบังคับบัญชาและลดปัญหาการสื่อสารครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Teeraporn Bunnag
  Teeraporn Bunnag
  22 พฤศจิกายน 2021 17:47 น.
  ลองหาเครื่องมือ IT มาปรับใช้ในการสื่อสารดูครับ ให้ Message เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็น่าจะพอช่วยได้เรื่อง ชั้นบังคับบัญชาที่เยอะ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล