จะมีวิธีการปรับองค์กรทีเป็น Hierarchy ให้มีความ ยืดหยุ่น รวดเร็วด้วยการใช้ Culture เป็นเครื่องมืออย่างไรได้บ้าง

hideousbet
hideousbet
10 มีนาคม 2021 10:22 น.
องค์กรค่อนข้างมีระบบระเบียบขั้นตอนเยอะแยะมากมายเวลาจะคลอดอะไรออกมาซักอย่าง แล้วแต่ละแผนกก็เหมือนต่างคนต่างทำงาน ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือรู้จักกันมากเท่าไหร่ ทั้งๆ ที่หลายๆ โปรเจกต้องการคนจากหลายทีมมาผลักดัน พอดีเพิ่งเข้ามาทำงานและได้รับบทบาทให้ช่วยแก้ไขเรื่องนี้


คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • Panthipa Suksirisorn
  Panthipa Suksirisorn
  11 กันยายน 2021 09:55 น.
  อุปสรรคขององค์กรลักษณะนี้หลักๆ จะเป็นการสื่อสาร 
  ถ้าต้องการให้องค์การให้มีความยืดหยุ่น รวดเร็วมากขึ้น 
  ลองทำได้ทั้งในแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

  แบบไม่เป็นทางการ เช่น
  • ชวนกันไปทาวข้าวหลังเลิกงานเป็นกลุ่มๆ
  • นัดเล่นบอร์ดเกม
  • ให้ภารกิจจับกลุ่ม และให้คะแนนเป็นของรางวัลให้กับทีมในการทำกิจกรรม 
  แบบเป็นทางการ
  • จัดกิจกรรมกลุ่มที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างมีส่วนร่วมหรือต้องสื่อสารกันมากขึ้น
  • มีโปรเจคเสริมให้ทำกับพนักงานต่างฝ่าย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • แนะนำให้ปรับเป็นส่วนงานครับ เพราะระบบ Hierarchy  ไม่ได้แย่นะครับ ซึ่งกรณีที่ Hierarchy มากอาจช่วยให้รวดเร็วขึ้นด้วยการ LEAN Process เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และลดขั้นตอนที่ไม่เกิดประโยชน์ครับ เพราะระบบ Hierarchy  มีระดับขั้นเยอะและกระบวนการตามลำดับทำให้เกิดความคล่องตัวน้อย จึงอาจเหมาะสมกับโครงสร้างสายงานบางประเภท อาทิกลุ่มโรงงาน กลุ่มไลน์การผลิต ที่ต้องใช้ลำดับขั้นตอน เพื่อลดความเสียหายและลดความผิดพลาดในการทำงานครับ
  หากต้องการปรับโครงสร้าง อาจดำเนินการปรับเป็นส่วนงานที่ปรับได้ครับ อาทิส่วนงาน HR, ส่วนงานกลยุทธ์ หรือกลุ่ม BU ที่ต้องใช้ความคล่องตัวทางธุรกิจสูงครับ 

  ซึ่งจะใช้เป็น Culture อย่างไรในการปรับ แนะนำให้เริ่มจาก Leader ของแต่ละสายงานในการปรับตัว ในทำงานยืดหยุ่นและรวดเร็ว ด้วยการสร้างกระบวนการทำงานหรือ mindset ของการทำงานแบบ Agile ลดลำดับขั้นแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงปรับโครงสร้างให้เอื้ออำนวยในการทำงานตามสายบังคับบัญชา นอกจากนี้ บริษัทต้องทำกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ เพื่อให้รู้ถึงค่านิยมหรือ Culture แบบนี้ ตามกระบวนการ Change Management ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Culture คือการสร้างความชัดเจนว่า อะไรเป็นค่านิยม ความคาดหวัง ให้ทุกคนในองค์กรรู้ว่าควรทำอะไร อย่างไร ซึ่งจะช่วยเรื่องความยืดหยุ่นได้มาก ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องอาศัยหลายอย่าง แต่หนึ่งในวิธีที่เหมาะกับการให้องค์กร hierarchy นำไปเป็นทริคในการเริ่มปรับก็คือ Policy  เดิมทีนั้นบริษัทดั้งเดิม จะใช้ Policy ในระดับบนสุด แล้วไล่เป็นคำสั่งตายตัวลงมา ถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่เค้าเคยชิน คือ policy แต่เน้นให้ขยายจากแค่เพียงด้านบน ลงมาในระดับปฏิบัติการด้วยการลดคำสั่งที่ตายตัว และให้แตก policy ลงมาในแต่ละตำแหน่งงานย่อยๆ จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นขึ้นครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล