พนักงานมีจำนวน 200 คนควรมี HR กี่คนคะ และหลักการในการคิดของมันคืออะไร

เพื่อที่จะได้คำนวนอัตราส่วนของจำนวนของ HR ที่เหมาะสมได้ค่ะคัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • โดยหลักการแล้ว พนักงาน 100 คน ควรจะมี HR ดูแล 1 คนค่ะ ถ้าจะถามว่าหลักการนำมาจากไหน จำได้ว่าที่ศึกษามาเป็นรูปแบบนี้ หลักการตามนี้ แต่ๆๆ หลักการกับหลักปฏิบัติจริงอาจจะไม่ตรงกันเสนอไปนะคะ นั่นคือการที่บอกว่า HR 1:100 นั่นหมายความว่าระบบต่างๆต้องถูก set เข้าที่เข้าทางและมีรูปแบบ platform ขั้นตอน กระบวนการ HR ที่วางไว้สมบูรณ์แล้วนะคะ และการที่จะบอกว่า ต้องมีแผนกอะไรบ้าง จำเป็นแค่ไหน 

  ตรงนี้ขอให้วิเคราะห์บริบทองค์กรค่ะ ว่า Vision Mission และ Strategy จะดำเนินไปในรูปแบบไหน บางองค์กร เปิดมาจะเน้นเรื่องการขาย การผลิต เป็นสำคัญ งานในส่วน HR ที่จำเป็นคือ การมีหน่วยงาน จ่ายค่าจ้างเงินเดือน และดูแล HRM ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม กองทุนทดแทน ภาษี ต่างๆ ดำเนินการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลยุทธ์บริษัทและส่งรายงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  บางองค์กรดำเนินไปจนถึงขั้นธุรกิจนิ่งแล้ว สามารถเน้นการพัฒนาบุคลากร ก็มีในส่วนงาน HRD เพิ่มขึ้นมา ดังนั้น ในการคิดว่า HR ควรมีแผนกอะไรบ้าง ให้พิจารณาและวิเคราะห์ตาม Strategy ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท นั่นคือความจำเป็นที่เราต้องพิจารณาเป็นหลักค่ะ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • จากคำถามว่า พนักงาน 200 คน ควรมี HR กี่คน คำตอบนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กร ที่ตั้งและสาขาของบริษัทด้วยครับ แต่ค่าเฉลี่ย HR 1 คนต่อ 84 คนครับ (อ้างอิงจาก PMAT Thailand Total Remuneration Survey and HR Bench-marking 2019/2020) จะได้มาซึ่งตอบ คือ 2 คนครับ

  โดยแผนกของ HR โดยพื้นฐานจะมีเจ้าหน้าที่เงินเดือนและสวัสดิการครับ ซึ่งจะดูเรื่องเงินเดือน ส่งภาษี ประกันสังคม ฯลฯ ให้ รวมถึงการจ้างผู้พิการ แต่ถ้าหากบริษัทมีการใช้ outsource ในการทำเงินเดือนตำแหน่งนี้ก็อาจไม่ต้องมีก็ได้ครับ แต่ต้องคำนวนว่าจ้าง HR ด้านนี้ประจำกับจ้างภายนอก เรื่องความแม่นยำหรือค่าใช้จ่ายคุ้มกว่ามากน้อยเพียงใดครับ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับกฏระเบียบและกฏหมายแรงงาน

  แต่ถ้าหากบริษัทเน้นการสรรหาบุคลากร ก็อาจจะจ้างสรรหาบุคลากร แต่ถ้าใช้บริษัท Headhunting/Recruiting Agency ก็อาจจะยังไม่ต้องจ้างตำแหน่งนี้ก็ได้ครับ ให้คนในประสานงานและค่อยเรียกมาสัมภาษณ์ แต่ก็ต้องคำนวนการจ้างเจ้าหน้าที่สรรหามาประจำว่า จำเป็นหรือไม่ หรือเป็นเพียงงานนานๆ ครั้ง อาจให้ HR Function งานอื่นช่วยในการสรรหาก็ได้ครับ

  แต่กรณีที่มีพนักงาน เกิน 100 คน ก็ควรจะต้องจ้างแผนกจัดฝึกอบรมเพิ่มขึ้นมาครับ เพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพราะหากบริษัทจัดส่งอบรมพนักงานไม่ครบร้อยละ 50 ก็จ่ายเงินสมทบ รวมถึงพนักงานเองก็จะไม่ได้รับการพัฒนา (Up skill) เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทครับ

  ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ HR บางท่านอาจทำงานได้ครบทุก Function ที่กล่าวมาได้ครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำงานได้ครบทุก Function เหมือนกันครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล