HR จะให้พนักงานใช้ใช้สิทธิลาป่วยหรือลากิจในกรณีป่วยโรคมะเร็ง

A Good Girl
A Good Girl
10 มีนาคม 2021 10:35 น.
ขอทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยค่ะ ว่ามีข้อยกเว้นในการลาป่วยสำหรับกรณีของโรคที่ต้องรักษาแบบต่อเนื่องอย่างไรบ้างคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • ลาป่วยค่ะ เพราะ ตามกฎหมายแรงงานมาตรา32 ให้ลูกจ้างลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริง และถ้าลาป่วย 3 วันขึ้นไปต้องแสดงใบรับรองแพทย์ให้กับนายจ้างด้วย  ส่วน นิยามคำว่า ลากิจ ตามกฎหมายแรงงาน คือ การลาเพื่อธุระกิจอันจำเป็น เช่น ลาเพื่อฝึกอบรม ลาเพื่อรับราชการทหาร และ ลาเพื่อติดต่อราชการ เช่น ทำบัตรประชาน ทำใบขับขี่โดยใน1 ปี ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิลาได้ 3 ครั้ง
    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล