พนักงานใช้สิทธิ์ลาป่วยจนหมดเกลี้ยง อยากให้พนักงานออกสามารถทำได้ไหม

Americano everyday
Americano everyday
10 มีนาคม 2021 10:41 น.
กรณีลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุ(นอกเวลางาน) คุณหมอให้พักรักษาตัว 90 วัน บริษัทฯได้จ่ายค่าจ้างลาป่วยครบ 30 วันเรียบร้อยแล้ว บริษัทสามารถให้ลูกจ้างออกได้หรือไม่คะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ไม่สามารถทำได้ครับ การลาออกต้องเป็นความประสงค์ของลูกจ้างเอง แต่หากนายจ้างเลิกจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายกำหนด
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ในกรณีที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วว่า พนักงานไม่สามารถทำงานต่อได้ ทางบริษัทสามารถเลิกจ้างได้ค่ะ แต่บริษัทจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 รอบเงินเดือน ตราพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 . เรื่องค่าชดเชย มาตรา 118 และ 119 เรื่องค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ส่วนการจ่ายค่าชดเชยนั้นจะต้องพิจารณาตามอายุการทำงานดังต่อไปนี้

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา118  หมวด11 ค่าชดเชย กำหนดให้ความคุ้มครองลูกจ้าง หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 120 วันขึ้นไป แต่ไม่ครบ 1ปีนายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างดังต่อไปนี้
  1)        ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ  120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
  2)        ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ   1 ปี  แต่ไม่ครบ3 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย   90 วัน
  3)        ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ  3 ปี   แต่ไม่ครบ6  ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180วัน
  4)        ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ  6ปี    แต่ไม่ครบ10  ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240วัน
  5)        ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10ปี   แต่ไม่ครบ20 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
  6)        ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20ปี    ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

  ส่วนการบอกกล่าวล่วงหน้าต้องมีความชัดเจนว่านายจ้างต้องการบอกเลิกสัญญาจ้างและให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่เท่าไหร่โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องปฎิบัติตามกฎหมาย คือ แจ้งล่วงหน้าก่อน1  รอบเงินเดือน เพื่อป้องกันกรณีเกิดการฟ้องร้องในอนาคต
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล