สถานการณ์ยังไม่แน่นอนว่าจะเกิดเวฟต่อไปหรือไม่  พนักงานส่วนใหญ่ในบริษัทก็ยังทำงานจากที่บ้าน (และบางส่วนก็ย้ายจากการเช่าที่อยู่อาศัยในเมืองใกล้ที่ทำงานกลับไปอยู่บ้านตัวเองในโซนนอกกรุงเทพหรือกลับต่างจังหวัด)

แบบนี้บริษัทจะประกาศให้เข้ามาทำงานในออฟฟิศอย่างไรดี

1.ทุกวันไปเลย: และถ้าเกิดเวฟใหญ่อีกรอบ ?
2.ตามความสมัครใจ: เพราะแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตต่างกัน มีความห่างไกลจากออฟฟิศไม่เท่ากัน หรือบางบ้านอาศัยกับผู้สูงอายุ ไปๆกลับๆ เสี่ยง
3.ให้เข้า 1-2 วันแบบให้เลือกเอง
4.ให้เข้า 1-2 วันแบบ Fix วัน


ท่านคิดว่าแบบไหนดีกว่ากัน  ต้องมีการวางแผนแจ้งล่วงหน้าอย่างไร  สามารถแขร์ไอเดียกันได้นะครับ  หรือจะเอาจากในบริษัทของท่านเป็นตัวอย่างเลยก็ได้

ขอบคุณครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

6 คำตอบ

 • Teeraporn Bunnag
  Teeraporn Bunnag
  31 ตุลาคม 2021 19:42 น.
  อันดับแรก ลองดูที่วัฒนธรรมองค์กรก่อนครับว่าโดยภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร เพราะโดยหลักการถ้าดูจากลักษณะงานก็ให้เข้าตามแต่ลักษณะงานไป แต่จะเกิดคลื่นใต้น้ำหรือไม่สำหรับคนที่ต้องมาทุกวัน 

  อันดับที่ 2 นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาพิจารณาความเหมาะสมเทียบกับสถานการณ์ขององค์กร ว่าระหว่างกลับมาทำงานที่สำนักงานกับการปฏิบัติงานจากที่บ้านการดำเนินการขององค์กรติดขัดมากน้อยแค่ไหน

  ถ้ากรณีกลับมาทำงานที่สำนักงาน คนมีการประกาศนโยบายการคัดกรองการตรวจสอบการรักษากรณีมีพนักงานเข้าข่าย Covid-19 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • เนื่องจากบริษัทฝั่งสำนักงานประกาศ WFA 100% เพราะบริษัทมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือและโปรแกรมสนับสนุน ซึ่งยังไม่มีกำหนดเข้าสำนักงาน
  ทั้งนี้หากพนักงานมีความจำเป็นต้องเข้า ก็ให้ทำการแจ้งข้อมูลในระบบเป็นช่วงเวลา เพื่อไม่ให้พนักงานได้เจอกัน เพื่อป้องกันการติดไวรัส

  ส่วนหากมองจะให้มีการเริ่มทยอยเข้าสำนักงาน ควรจะจัดเป็นช่วงการเข้า หรือ ทีม และทยอยกันเข้าสำนักงาน ปรับสัดส่วน 4:1 วัน และ 3:2 วัน เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาเตรียมตัว ปรับตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสำนักงาน 100% 

  ทั้งนี้บริษัทต้องวางแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ที่ต้อง WFH/WFA 100% ให้ได้เป็น Base เพื่อจะได้ปรับปรุงระบบการทำงาน หรือสร้าง Digital Organization เพราะกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินได้หากมีการระบาดครั้งใหญ่หรือกรณีอื่นๆ ที่ไม่สามารถเข้าสำนักงานอีกรอบ และจัดแผนสำรองสำหรับหน้างาน Operation อาทิ Bubble and seal กรณีของโรงงานครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  30 ตุลาคม 2021 22:11 น.
  อีกหนึงวิธี คือ ต้องดูภาระของงาน หรือ Workforce  ว่ามีงานใดบ้างใตแต่ละแผนกต้องทำที่บ้าน งานไหนบ้าง โดยให้หัวน้าแต่ละส่วนงาน หรือที่เรียกว่า Non -HR เพราะหัวหน้างานจะใกล้ชิดและรู้ขอบเขตงานของลูกน้องมากที่สุด
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ขอแชร์ค่ะ  ที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ ตรงกับข้อ 4 เลย คือให้เข้า 1-2 วันแบบ Fix วัน (บริษัทของลูกค้าที่เป็น consult อยู่ มีพนักงานเกือบ 1,000คน อุตสาหกรรมหลักเป็นด้านการผลิต) ลักษณะงาน Back office ดำเนินการมาได้เกือบปีแล้ว ช่วงที่โควิดมาแรง

   เหตุผลที่ต้อง Fix วัน 
  1. จะสะดวกต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท และตัวพนักงานเองด้วย HR จะรับผิดชอบในการประสานงานกับแผนก/ฝ่าย/ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อจัดตารางวันทำงาน WFH กับ Work on-site 
  2. ลดความผิดพลาดในการบันทึกสถิติการมาทำงาน ซึ่งจะนำไปคำนวณจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง

  ข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อจะเป็นประโยชน์ค่ะ
  1. การทำงานแบบ WFH ทางบริษัท จะกำหนดให้พนักงานต้องส่ง Daily report แบบ one page report เพื่อรับทราบความคืบหน้าซึ่งกันและกัน  สำหรับ Performance ประจำเดือนแต่ละหน่วยงานทางผู้บังคับบัญชาจะกำหนดให้พนักงานเพื่อทราบและปฏิบัติร่วมกัน
  2. มี meeting online ของแต่ละหน่วยงานทุกวันตอนเช้า 10-15 ก่อนเริ่มงาน เพื่อสร้างความเป็นทีมร่วมกันในทุก ๆ วัน ก็เริ่มชินกันแล้ว พนักงานก็ชอบ บอกว่าได้ประหยัดเงินค่าเดินทางมาทำงาน
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  28 ตุลาคม 2021 02:29 น.
  ควรแบ่งงาน 

  1.ส่วนที่เป็น Back office อาจสลับกัน WFH 
  2.ส่วนงานที่ไม่สามารถ WFH ได้ เช่น ผลิต คลังสินค้า เป็นต้น 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  27 ตุลาคม 2021 14:03 น.
  ขอแชร์นะครับ
  จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในปัจจุบันว่าจะเกิดเวฟใหม่หรือไม่ ดังนั้นผมคิดว่าควรพิจารณาดังนี้ครับ
  1. แบ่งงานออกเป็น 2 ประเภทว่า เหมาะสมกับ WFH หรือ เหมาะสมกับการทำงานที่ Office
  2. กลุ่มงานที่สามารถ WFH ได้ต้องมีการทำข้อตกลงเรื่องเกณฑ์การประเมินผลงาน ขอบเขตงาน กำหนดส่งงาน ช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน
  3. กลุ่มงานที่เหมาะสมกับการทำงานใน Office ก็ให้เข้ามาทำงานใน Office ในบางวัน โดยมีการจัดทำตารางเวลาในการเข้า / ไม่เข้า Office ที่ชัดเจน
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล