เราจะมีวิธีการคิดอัตราการลาออกของพนักงานได้อย่างไร (Turnover Rate of Employee)

อยากขอให้เพื่อนๆ ช่วยตัวอย่างการคำนวน Turnover Rate ว่าคิดยังไง ตอนนี้โจทย์ใหญ่คือพนักงานบางแผนกมีการลาออกที่สูงมาก เลยอยากเริ่มติดตามข้อมูลพวกนี้อย่างจริงจังเพื่อที่จะวางแผนการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • ณัฏฐวัฒน์ วัฒนธเนศ
  ณัฏฐวัฒน์ วัฒนธเนศ
  11 มีนาคม 2021 15:45 น.
  คือ “อัตราการลาออกของพนักงาน” ตัวเลขนี้มีความสำคัญมากๆ ต่อองค์กร ในทุกๆมิติ เป็นตัวเลขที่บอกว่า พนักงานนั้นมีความสุขกับบริษัทมากน้อยแค่ไหน Career Path ที่มีเป็นอย่างไร เงินเดือน Competitive หรือไม่ บรรยากาศการทำงานเป็นอย่างไร โดยค่าเฉลี่ยของ Turnover Rate ควรจะอยู่ที่ราวๆ 10% -20% หากคำนวณแล้วพบว่าเกิน 20% คุณในฐานะ HR ต้องหาให้เจอว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ Turnover Rate สูง 

  โดยสามารถคำนวณได้จาก Turnover Rate = (จำนวนพนักงานที่ลาออก / จำนวนพนักงานโดยเฉลี่ย) x 100 

  ยกตัวอย่างเช่น จำนวนพนักงานในเดือน มีนาคม 2562 มีทั้งหมด 72 คน และในเดือน มีนาคม 2563 มีพนักงานทั้งหมด 100 คน ทำให้จำนวนพนักงานโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ ( 72+100 ) / 2 = 86 คน ถ้ามีพนักงานลาออก 13 คน ในช่วงเวลานั้น ทำให้ Turnover Rate จะอยู่ที่ (13/86)x100 = 15.11% 

  โดยการคำนวณ turnover Rate นั้น สามารถคำนวณได้ ตามเวลาที่ต้องการได้เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี และเพื่อให้ข้อมูลนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรทำ Turnover Rate แยกตามแผนกด้วย เพราะตรวจสอบว่าแผนกไหนมี Turnover Rate สูง ซึ่งตอนที่ผมได้ทำการเก็บ Metric นี้ ผมได้คำนวณลึกไปถึง “แยกตามหัวหน้างาน” ด้วยว่า ลูกน้องใครลาออกมาก ตัวเลขนี้สามารถช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาที่แท้จริงของการลาออกได้มากขึ้นก็เป็นได้
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล