ผู้จัดการแผนก(คนใหม่)ไม่สามารถบริหารทีมงานได้ ทำให้ลูกทีมแจ้งลาออกทั้งทีม

ในกรณีที่ผจก.แผนก (ที่เพิ่งได้รับการโปรโมทให้เป็นผจก.เมื่อ4เดือนที่เเล้ว) ไม่สามารถบริหารทีมงานของตนเองได้ เช่น ชอบใช้อารมณ์ในการทำงาน ชอบดุด่าว่ากล่าวลูกทีมด้วยถ้อยคำหยาบคาย (โดยที่พฤติกรรมเหล่านี้ไม่เคยปรากฏให้เห็นมาก่อนการได้รับการโปรโมท) ทำให้ลูกทีมทนไม่ไหว ขอยื่นลาออกทั้งทีม เเต่ถ้าผจก.คนนี้ย้ายออกจากแผนกนี้ไป ลูกทีมก็จะไม่ลาออก 

ทางฝ่ายผจก.เองก็เเจ้งว่า เป็นเพราะพนง.ต่อต้าน ไม่เชื่อฟังตน  ผจก.จึงจำเป็นต้องว่ากล่าวตักเตือนพนง.

ในกรณีนี้ เราควรให้โอกาสผจก.ได้ปรับปรุงทัศนคติและพฤติกรรมของตนเอง และเราก็สรรหาพนง.ใหม่เข้ามาแทนคนในทีมที่กำลังจะลาออกไป (เนื่องจากลูกทีมปัจจุบันแจ้งว่า ถึงเเม้ผจก.เเจ้งว่าจะปรับปรุงตัว ลูกทีมปัจจุบันก็ยังคงจะลาออกเหมือนเดิม)

หรือเราควรรักษาพนง.ในทีมปัจจุบันไว้ เเละสรรหาผจก.คนใหม่ที่มีความเหมาะสมกว่ามาแทนดีคะ?

ทั้งผจก.เเละลูกทีม ต่างก็มีความสำคัญกับองค์กรค่ะ ถ้าไม่มีผจก. งานบางอย่างก็จะสะดุด เนื่องจากลูกทีมไม่สามารถทำงานนี้แทนได้ ถ้าไม่มีลูกทีม งานก็สะดุดและจะมีผลกระทบต่อลูกค้าเช่นกันค่ะ 

ขอบคุณค่ะ 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

4 คำตอบ

 • ก่อนตอบคำถาม มีข้อสังเกตจากคำถามเล็กน้อยค่ะ 

  "ในกรณีนี้ เราควรให้โอกาสผจก.ได้ปรับปรุงทัศนคติและพฤติกรรมของตนเอง และเราก็สรรหาพนง.ใหม่เข้ามาแทนคนในทีมที่กำลังจะลาออกไป (เนื่องจากลูกทีมปัจจุบันแจ้งว่า ถึงเเม้ผจก.เเจ้งว่าจะปรับปรุงตัว ลูกทีมปัจจุบันก็ยังคงจะลาออกเหมือนเดิม)"

  เหมือนจะมีปัญหาการเมืองในองค์กร หรือมีความขัดแย้งกันสูง หากมีการให้โอกาสผจก.ได้ปรับปรุงทัศนคติและพฤติกรรม ลูกทีมปัจจุบัน
  ก็ยังบอกว่าจะลาออกเหมือนเดิม แสดงว่าลูกทีมที่ว่านี้ไม่รู้จักการให้โอกาสคนได้ปรับปรุง  ให้ลาออกได้เลย แต่ต้องมั่นใจว่างานขององค์กรจะไม่เสียหาย มิเช่นนั้นในระยะยาวลูกทีมที่ว่านี้หากมีอะไรที่ไม่พอใจก็จะขู่ว่า ขอลาออก เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเหมือนเป็นคนไม่มีเหตุผล

  ตอบคำถาม
  - ต้องฟังเหตุผลทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายบริหารที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพ นับถือและศรัทธา เพื่อความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  - ใช้หลักการประนีประนอม การเจรจาไกล่เกลี่ย หลักจิตวิทยาในการทำงานร่วมกันในองค์กร เปิดใจและจริงใจที่จะคุยกัน ให้ยอมรับซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก  โดยให้เลิกพฤติกรรมที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจ (สรุปคือทั้งสองฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหากัน)
  - ถึงที่สุด.....หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ผู้บริหารระดับสูงต้องตัดสินใจเลือกฝ่ายที่จะทำให้องค์กรไม่เสียหาย และเร่งสร้างคนทดแทนไม่ว่าจะเป็นภายในหรือสรรหาจากภายนอก
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  24 ตุลาคม 2021 19:46 น.
  ปัญหาเกิดจากผู้บริหารคนใหม่ไม่สามารถเข้ากับลูกทีมได้ และองค์กรไม่สามารถขาดทั้งผู้บริหารและทีมงานได้ ผมเห็นว่าสมควรแก้ปัญหาดังกล่าวดังนี้ครับ
  1. ให้แยกงานออกเป็น 2 ส่วนและบุคลากรออกกเป็น 2 ส่วน (ผู้บริหาร และ ทีมงาน) มอบหมายให้ทั้ง 2 ทีมทำงาน (เพื่อดึงความรู้ของผู้บริหารและทีมงานออกมาให้มีผู้สืบทอดกรณีต้องเสียฝั่งใดฝั่งหนึ่งไป) ดังนี้
  2. ในทีมผู้บริหารเดิมควรมีการแต่งตั้งรักษาการรองและลูกทีมเพื่อทำงาน ส่วนทีมลูกทีมเดิมให้ตั้งรักษาการผู้บริหารเพื่อฝึกการบริหารงาน แล้วจึงค่อยให้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ประเมินผลการทำงานของผู้บริหารเดิมว่าผลการทำงานเป็นอย่างไร และเข้ากับลูกทีมใหม่ได้หรือไม่ เพื่อประเมินว่าปัญหาอยู่ที่ผู้บริหารเดิมหรือลูกทีมเดิม 
  4. ตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเลือกผู้บริหารเดิมหรือลูกทีมเดิมให้อยู่ในองค์กรต่อ หรือ ทั้งสองมีการปรับตัวและทำงานร่ววมกันได้
  5. ให้ค่าตอบแทน (รางวัล) ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารใหม่ (ประเมินว่าผลการทำงานสามารถ Promote ได้หรือไม่) และลูกทีมใหม่ด้วย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  20 ตุลาคม 2021 22:34 น.
  ควรมีการพูดคุยก่อน โดยอาจใช้วิธีการโค้ช โดยการตั้งคำถาม ชวนคิดชวนคุยเพื่อหา Gap ที่แท้จริง อย่างน้อยลองให้โอกาสเขาดูและส่งไปอบรมเรื่องของภาวะผู้นำทีม ผสมผสานเกี่ยวกับ Mindset ดูก่อน ถ้าปรับไม่ได้ค่อยใช้วิธีการสุดท้ายคือแยกทางกันครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • อาจจะให้โอกาสแก่ผู้จัดการในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง โดยการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรม เช่น ภาวะผู้นำ หรือ EQ ครับ ซึ่งในหลาย ๆ องค์กรได้มีการส่งเสริมพนักงานด้วยการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งยังไม่ได้มีแผนงานหรือการพัฒนาทักษะของบุคคลนั้น ๆ ให้มีความพร้อมก่อนรับคำแหน่งนั้น ๆ 

  ส่วนพนักงานที่เป็นทีมงานทางผู้บริหารขององค์กร หรือตัวแทนฝ่ายบริหาร อาจจะต้องเป็นผู้ประสานทำการปรับความเข้าใจกับทีมงาน  และขอให้ทีมงานเปิดโอกาสและยอมรับให้ผู้จัดการปรัปปรุงตนเองครับ 


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล