ส่งพนักงานไปฝึกอบรมตามสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ เป็นเวลา 2 ปี และเมื่อกลับมา ต้องทำงานที่บริษัทไม่น้อยกว่า 6 ปี แต่มีเหตุขัดข้องพนักงานขอลาออกเมื่อทำงานได้เพียง 1 ปี HR จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ุ กว่า 6 ปี

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
 • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
 • ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
 • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ 1
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- HR Expert : HR Board (Q & A Community) HRNOTE.asia
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action

17 ตุลาคม 2021 16:56 น.

ส่งพนักงานไปฝึกอบรมตามสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ เป็นเวลา 2 ปี และเมื่อกลับมา ต้องทำงานที่บริษัทไม่น้อยกว่า 6 ปี (2 เท่าของเวลาที่รับทุนไปเรียน) แต่มีเหตุขัดข้องพนักงานขอลาออกเมื่อทำงานได้เพียง 1 ปี

 โดยอ้างเหตุผลทางครอบครัว และไม่มีเงินใช้คืนให้ทางบริษัทอีกด้วย กรณีดังกล่าวนี้ HR จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดี 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  20 ตุลาคม 2021 23:08 น.
  สามารถทำงาน WFH ได้ หรือ Workation มาจาก  "WORK" + "VACATION" ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่เหมาะสำหรับการทำงานปจจุบันมาก โดยต้องมีการตั้งเป้าหมายให้พนักงานท่านนั้นทำได้ แต่ต้องมีการทำสัญญากันให้ชัดเจน เชื่อว่าสมารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่ต้องได้เนื้องานด้วยนะครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  18 ตุลาคม 2021 11:01 น.
  ขออนุญาติแชร์ครับ

  ในเบื้องต้นพนักงานลาออกโดยเหตุผลทางครอบครัว และไม่สามารถใช้ทุนได้ ผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเป็นยุค Digital การทำงานไม่จำเป็นต้องเข้า Office ดังนั้นพนักงานยังคงสามารถทำงานใช้ทุนได้จาก WFH แต่ HR ต้องมีการทำข้อตกลงถึงเงื่อนไขต่าง ๆให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษา เช่น
  1. งานที่ต้องทำหรืองานที่ต้องส่ง
  2. ช่องทางการสื่อสาร
  3. ค่าตอบแทน
  4. เกณฑ์การประเมินผล 
  หมายเหตุ ถ้าพนักงานมีเหตุผลทางครอบครัวจริงน่าจะรับได้ และเป็นการป้องกันการที่พนักงานไปทำงานให้คู่แข่งครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล