ส่งพนักงานไปฝึกอบรมตามสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ เป็นเวลา 2 ปี และเมื่อกลับมา ต้องทำงานที่บริษัทไม่น้อยกว่า 6 ปี แต่มีเหตุขัดข้องพนักงานขอลาออกเมื่อทำงานได้เพียง 1 ปี HR จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ุ กว่า 6 ปี

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/ทรัพยากรบุคคล
  • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร
  • งานที่ปรึกษากฎหมาย/ที่ปรึกษาแผนกบุคคล
  • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ 1
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน

17 ตุลาคม 2021 16:56 น.

ส่งพนักงานไปฝึกอบรมตามสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ เป็นเวลา 2 ปี และเมื่อกลับมา ต้องทำงานที่บริษัทไม่น้อยกว่า 6 ปี (2 เท่าของเวลาที่รับทุนไปเรียน) แต่มีเหตุขัดข้องพนักงานขอลาออกเมื่อทำงานได้เพียง 1 ปี

 โดยอ้างเหตุผลทางครอบครัว และไม่มีเงินใช้คืนให้ทางบริษัทอีกด้วย กรณีดังกล่าวนี้ HR จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดี 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล