Corperate culture หรือวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร และทำไมมันจึงสำคัญ

สุลักษณพร
สุลักษณพร
10 มีนาคม 2021 16:00 น.
อยากรู้ว่าทำไมเราถึงต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร มันจะไปช่วยเรื่องอื่นๆ ของงาน HR หรือจะช่วยอะไรบริษัทได้บ้าง ช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  15 ตุลาคม 2021 23:39 น.
  Corperate culture เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแนวคิดหรือสไลต์ของผู้บริหาร เพื่อไว้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติเหมือนๆกัน โดยยึดโยงให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ ถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติ หรือช่วยกันสร้างให้เป็นวัฒธรรมให้พื้นที่ทำงานเ็นพื้นที่ปลอดภัย ในบ้านหลังที่ 2 จะทำให้ HR เหนื่อยน้อยลง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นอย่างดี
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Corperate culture  แนวทางที่ยึดถือปฏิบัติกันในบริษัทโดยคนส่วนมาก และยังแสดงให้ภายนอกเห็นว่าพนักงานและผู้บริหารขอองค์กร มีพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยที่ร่วมกันอย่างไรบ้าง รวมทั้งบอกคนภายนอกหากสนใจมาร่วมงานกับบริษัทของเรา ต้องมีพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยอย่างไรถึงจะเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร  

  ดังนั้นมันจึงสำคัญ เพราะเวลาสรรหาพนักงานใหม่ เป็นสิ่งที่ช่วย HR เอง ว่าต้องหาคนให้ตรงกับ style การทำงานร่วมกันมากกว่าเฉพาะแค่ทำงานได้ครับ นอกจากนี้ยังเป็นเป้าหมายสำหรับ HRD ในการสร้างพนักงานหรือเติมพนักงานที่ยังไม่แสดงพฤติกรรมที่องค์กรต้องการตามวัฒนธรรมองค์กรของเราครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล