อยากทราบว่าแต่ละบริษัท มีการเขียนในเรื่องของบทลงโทษ หรือการออกหนังสือเตือน ขั้นตอนอย่างไรบ้างที่นำไปสู่ในเรื่องของการนำการเตือนนั้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานการเพื่อให้พนักงานออกโดดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชย

อยากทราบว่าแต่ละบริษัท มีการเขียนในเรื่องของบทลงโทษ หรือการออกหนังสือเตือน ขั้นตอนอย่างไรบ้างที่นำไปสู่ในเรื่องของการนำการเตือนนั้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานการเพื่อให้พนักงานออกโดดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชย

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล