ในงาน HR อยากถามว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้พนักงานสามารถสร้างความผูกพันให้กับคนในองค์กร และอยู่กับองค์กรไปนานๆ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • Engagement Employee (ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในงาน HR ที่ควรให้ความสำคัญ อย่างน้อยก็ช่วยลดปัญหาเรื่องอัตราการเข้าออก ปัจจัยส่งเสริม Engagement (แชร์จากประสบการณ์) ที่ใช้ได้ผล ประกอบด้วย การดูแลทุกข์สุขของพนักงาน ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและจัดสวัสดิการให้เหมาะสมภายใต้งบประมาณของบริษัท  หัวหน้างานดี  เพื่อนร่วมงานดี  มีบรรยากาศที่สร้างความสุขในที่ทำงาน  ความปลอดภัยและสุขอนามัยดี  รวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  

    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล