การใช้สิทธิ์วันหยุดพักผ่อนประจำปี (วันหยุดพักร้อน)

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
 • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
 • การศึกษา/วิชาการ
 • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ A
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- Expert Partner : www.HREX.asia (HR Community)
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action
- PDPA

25 กันยายน 2021 21:42 น.
พนักงานมาเริ่มงาน 1 กันยายน 2564 ถ้านับถึงสิ้นปีวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พนักงานจะได้สิทธิ์พักร้อน
กี่วัน  มีวิธีจัดการเรื่องวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่เข้าใจง่าย ๆ  หรือไม่ ขอทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องด้วย

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • 1) การนับอายุงานเพื่อนับวันหยุดพักผ่อนประจำปี กรณีเข้าทำงานปีแรก
  -วันเริ่มงาน 1 ก.ย.64 - 31 ธ.ค.64 =อายุงาน  4 เดือน
  -เมื่อทำงานถึง วันที่ 1 ก.ย.65 =อายุงานครบ 1 ปี จะได้รับสิทธิ์การลาพักผ่อนประจำปี

  2) การนับสิทธิ์วันหยุดพักผ่อนประจำปีในปี 2565
  - สิทธิ์ของปี 64 = 2 วัน นับตามสัดส่วนอายุงาน
  - สิทธิ์ของปี 65 = 6 วัน
  รวมเป็น 8 วัน

  ทั้งนี้การนำไปใช้เกี่ยวกับการคำนวณวันหยุดพักผ่อนประจำปีในหลาย ๆ องค์กร ไม่ได้ถูกนำไปใช้ตามเจตนารมย์ที่กฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้ จึงทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนและนำไปใช้ได้ไ่ม่ถูกต้องเท่าที่ควรครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  25 กันยายน 2021 22:57 น.
  ควรแพลน และรณณรงค์ให้พนักงานใช้สิทธิพักร้อน โดยส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญ แต่ท้ายที่สุดแล้วก็เป็สิทธิของพนักงานในการใช้ แต่ต้องดูรายละเอียดของงานประกอบด้วยครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล