การขยายระยะเวลาทดลองงาน

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
 • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
 • การศึกษา/วิชาการ
 • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ A
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- Expert Partner : www.HREX.asia (HR Community)
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action
- PDPA

21 กันยายน 2021 10:25 น.
การขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปอีก 2 เดือน หากผลประเมินยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่บริษัท ฯ กำหนด 

การเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ต้องจ่ายครับ
  1. ค่าชดเชยการเลิกจ้างตามอายุงาน
  2. ค่าบอกกล่าวเลิกจ้าง 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง (ถ้าแจ้งไม่ครบตามกำหนด)

  และการเลิกจ้างต้องมีหลักฐานการแจ้งประเมินผลการทำงานที่ชัดเจน และเป็นธรรมด้วย เพราะต้องพึงระวังการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมที่อาจเป็นประเด็นในการฟ้องร้องภายหลังด้วยครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Teeraporn Bunnag
  Teeraporn Bunnag
  21 กันยายน 2021 17:54 น.
  จ่ายครับ ตามอายุงานของกฎหมายเลย ส่วนจะมีค่าบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยเหรอไม่ ก็ต้องคำนวนเวลาบอกดีๆครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล