กิจกรรมที่ช่วยพัฒนา Design Thinking ของพนักงานที่น่าสนใจ ?

การสร้างทัศนคติให้พนักงานมี Design Thinking  นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรมมากนัก และวัดผลได้ยาก โดยเฉพาะเรื่อง Soft Skill ใครมีแนวทางหรือวิธีการที่น่าสนใจ ทำได้แล้วได้ผลไหมคะ 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • Design Thinking  แปลตรง ๆ ก็คือ การคิดเชิงออกแบบ หลายคนอาจมีคำถามในใจว่า ความคิดจะออกแบบได้อย่างไร เรื่องความคิดเป็น Soft Skill  ความคิดมาจากสมองของคน  ยิ่งคิดยิ่งใช้สมอง ระบบการคิดก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น (แชร์จากประสบการณ์ของตัวเอง ผิดถูกอย่างไรไม่ว่ากันน้ะค้ะ)  Design Thinking  เป็นกลุ่มเดียวกับ Creative (ความคิดสร้างสรรค์) ต่อยอดไปเป็น Innovation (นวัตกรรม)  ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร กิจกรรมที่ช่วยสร้าง Design Thinking เช่น Open stage for staff หมายถึง เปิดเวทีให้พนักงานได้ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมกันเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ สร้าง Lead team design thinking  สร้างบรรยากาศการทำงานให้สนุกกับการคิดที่นำไปปฏิบัติได้ เห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อกระตุ้นให้ออกแบบการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล