ถ้าเป็นกิจการขนาดเล็กมีพนักงาน เพียง 10 คน จำเป็นต้องมี HR หรือไม่ เพราะใช้สำนักงานบัญชีทำทุกอย่างให้ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน การยื่นประกันสังคม

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ตอบในฐานะอยู่องค์กรขนาดเล็กเหมือนกันค่ะ ไม่ว่าคนที่ทำงาน จะมีการจ้างงานตำแหน่งHR หรือไม่ก็ตาม ควรมีผู้ดูแลงานสายบริหารงานบุคคล เพื่้อดูแล จัดการเรื่องบุคคลรวมถึง สวัสดิการต่างๆ เพื่อให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด และนำนโยบายของผู้บริหารมาใช้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  15 กันยายน 2021 22:59 น.
  องค์กรใดก็ตามที่มีพนักงานต้องมี HR ครับ แต่ HR จะอยู่ในรูปของแผนกหรือบุคคลก็ตาม มีหน้าที่คอยช่วยเหลือ ส่งเสริม ประเมินผลการทำงานของพนักงาน ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี คือ หัวหน้างาน คือ HR ของพนักงานใต้บังคับบัญชาเพราะหัวหน้างานเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและสามารถเข้าใจพนักงานใต้บังคับบัญชาได้มากที่สุด ดังนั้น บริษัทขนาดเล็กจะใช้ HR ในรูปแบบของบุคคล ซึ่ง คือตัวของหัวหน้างานเอง ที่มีหน้าที่ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ พัฒนา และประเมินผลพนักงานครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล