เอออยากทราบว่า คิดว่าการอบรมประเภทไหนที่สำคัญสำหรับผู้ช่วยผู้บริการคะ แล้วถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ร้านอาหารควรอบรมแบบไหน อันนี้ถามเป็นกรณีศึกษานะคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  30 ธันวาคม 2021 21:55 น.
  อบรมเกี่ยวกับเรือ่ง Mindset และการบริการด้วยความเป็นเลิศ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ทำ CRM
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  08 กันยายน 2021 23:07 น.
  ต้องดูที่วัตถุประสงค์เป็นสำคัญ และประโยชน์ที่จะนำไปใช้ และเซิร์ฟเวอร์ร้าน ควรอแกแบบตามกระบวนการทางะูรกิจว่ามีอะไรบ้างจะต้อง Input เข้าไป Process มีอะไรบ้าง และ Output ที่ต้องการเป็นแบบไหน โดยส่วนใหญ่จะดูได้จาก (Standard Operation Procedure (SOP) หรือ เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล