เราคงได้ยินคำว่า New normal มามากในช่วงโรคระบาด แต่มีคำถามที่อย่างถามพอดีไปอ่านเจอ Next normal

เราคงได้ยินคำว่า New normal มามากในช่วงโรคระบาด แต่มีคำถามที่อย่างถามพอดีไปอ่านเจอ Next normal สำหรับคน HR จะต้องมีการปรับตัวอย่างไรให้ทันต่อการแข่งขันในยุค Next Normal ครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  03 กันยายน 2021 17:16 น.
  ขออนุญาตแชร์ความคิดเห็นดังนี้ครับ

  Next Normal ในยุดหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 : หลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการดำรงชีวิตของคนในสังคมหลายท่าน หลายความเห็น แต่ที่มีความเห็นที่ตรงกันคือ ยุค Next Normal เราจะพบรูปแบบการดำรงชีวิตของคนดังนี้
  1. การทำงานจากที่บ้านมากขึ้น (WFH)
  2. การใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
  3. การลดการสัมผัส (Touchless) 
  4. IoT (Internet of Things) มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น
  ดังนั้นในมุมของ HR ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับ Next Normal ดังนี้
  1. ด้านการวางแผน ต้องเตรียมการปรับกฎ ระเบียบ ข้อตกลงด้านการทำงานเพื่อรองรับ WFH หรือ Work from anywhere มากขึ้น
  2. ด้านการสรรหา คัดเลือกบุคลากร อาจต้องพิจารณาบุคลากรที่สามารถ / พร้อมทำงาน Hybrid ได้ (ทั้งการทำงานจากที่บ้านหรือมาทำงานที่สำนักงาน) หรือการพิจารณาเลือกบุคลากรที่เป็น Freelance มากชึ้น
  3. ด้านการพัฒนา ต้องวางแผนในการพัฒนาทักษะ สมรรถนะทางด้าน IT มากขึ้นเพื่อรองรับการทำงาน online ผ่าน online platform จากทุกที่ รวมทั้ง Upskill หรือ Reskill ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill ให้บุคลากรเดิม
  4. ด้านการรักษา ต้องวางแผนการรักษาบุคลากรที่เป็น Talent หรือ Key Persons ขององค์กรเนื่องจากยุค Next Normal จะทำให้เกิด Gap ของคนเก่งมากขึ้น จึงเกิดการแย่งชิงทรัพยากรมากขึ้น
  5. ด้านการประเมินผล ต้องเตรียมรูปแบบการประเมินผลการทำงาน ตั้งแต่เกณฑ์การวัดผล รูปแบบการวัดผล เช่น การให้ความสำคัญกับผลงานมากกว่าเวลาการทำงาน
  • การรักษาบุคลาที่ HR ต้องใส่ใจเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ Next Normal คือ 1) การใส่ใจเรื่องสุขภาพ เช่น การทำประกัน การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ปลอดภัย 2) การปรับภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงไอใจให้บุคลากร 3) การให้ความสำคัญเรื่อง Work life Balance กับบุคลากร 4) การสร้าง Workplace ให้เป็น Happy Workplace
  • การให้ความสำคัญกับบุคลากรมากขึ้น โดยใช้แนวทาง HR Centric 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล