บริษัทลืมเกษียณพนักงาน และพนักงานยังคงมาทำงานได้ สามารถดำเนินการจ้างหลังจากนี้อย่างไรได้บ้าง

Aom_Pana
Aom_Pana
10 มีนาคม 2021 09:50 น.
สอบถามค่ะ พนักงานอายุ 65 ปี ทำงานอยู่ บริษัทลืมให้เกษียน 60 ปี แต่ยังทำงานได้ บริษัทควรดำเนินการจ้างงานอย่างไร ต่อไป

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • สิ่งที่บริษัทสามารถที่จะดำเนินการได้มี 2 แนวทางให้ปฏิบัติครับ 

  แนวทางแรก คือ บริษัททำการเลิกจ้างเนื่องจากเกษียณอายุและจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามอายุงาน และทำการว่าจ้างกันใหม่ในรูปแบบที่ปรึกษาแทน โดยอาจจะระบุการจ้างเป็นรูปแบบปีต่อปี 

  กับแนวทางที่ 2 คือ ทำการจ้างลูกจ้างต่อไปตามเดิม จนถึงวันที่นายจ้างเห็นว่าลูกจ้างไม่อาจจะทำงานต่อไปได้ หากลูกจ้างยังทำงานต่อไปจะมีผลต่อสุขภาพของลูกจ้างและไม่ปลอดภัยต่อการทำงาน วิธีการนี้ นายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าจ้างโดยคำนวณอายุงานตั้งแต่วันที่เริ่มต้นทำงานจนถึงวันที่เลิกจ้าง

  แต่หากจะให้ผมแนะนำแบบฟันธงไปเลย

  ก็ขอแนะนำแนวทางที่ 2 ให้บริษัทปฏิบัติตาม
  เพราะต้องบอกว่าเคยมีประสบการณ์ตรงในการขึ้นศาลเรื่องการจ้างพนักงานเกษียณอายุมาแล้ว

  ทำให้เห็นช่องโหว่ ของการจ้างพนักงานที่ครบกำหนดเกษียณอายุตามแนวทางที่ 1 

  กล่าวคือ หากบริษัทจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างและต่อมาทำการจ้างกันต่อไปในฐานะที่ปรึกษา หรือจ้างกันแบบฟรีแลนซ์โดยมีระยะเวลาแบบปีต่อปี 
  หากมีการนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาลเรียกร้องเงินค่าชดเชย  ย่อมสุ่มเสี่ยงที่ศาลจะวินิจฉัยว่า สัญญาจ้างที่ทำกันใหม่ เข้าลักษณะเป็นการจ้างแรงงาน ซึ่งแม้จะใช้ชื่อสัญญารูปแบบอื่น แต่เนื้อหาและการปฏิบัติงาน ลูกจ้างแทบจะทำงานเหมือนเดิมไม่ต่างจากตอนก่อนมีการเลิกจ้าง

  นายจ้างย่อมจนมุมมึดแปดด้าน และไม่อาจจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างอีกเป็นรอบที่ 2 ได้

  ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุด ในการจ้างพนักงานที่อายุเกินเกณฑ์เกษียณ คือการให้พนักงานทำงานต่อไปตามเดิมครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล