หากไม่ใช้คำว่า หักมาสาย ในสลิปเงินเดือน ควรใช้เป็นคำอะไรดีคะ

A Good Girl
A Good Girl
10 มีนาคม 2021 10:36 น.
เราสามารถทำได้ไหมในกรณีแบบนี้ และเราจะต้องเขียนลงในสลิปอย่างไรให้มันถูกต้องและดูเป็นทางการคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  04 พฤศจิกายน 2021 15:49 น.
  No work No Pay คือคิดตามที่พนักงานมาทำงาน วันไหนไม่มาไม่จ่าย แต่ห้ามใช้คำว่าหัก เพราะจะผิดพรบ.คุ้มครองแรงงานตามาตรา 76 ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ไม่แนะนำให้หักเงินเดือนพนักงานจากการมาสายนะค่ะ เพราะ ตาม  พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 76 ได้ระบุว่า “ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ควรนำไปคำนวณรวมกับการประเมินผลงานตอนประเมินโบนัสค่ะ แต่ถ้าในกรณีที่กฏของบริษัทมีระบุไว้แล้วพนักงานยินยอมรับทราบแล้วนั้น ให้ทางHR หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า"หักมาสาย" และต้องไปตรวจดูระเบียบข้อบังคับ หรือข้อตกลงสภาพการจ้างที่อาจมีขึ้นเพิ่มเติมว่า นายจ้างมีสิทธิ "ไม่จ่าย" ค่าจ้าง กรณีลูกจ้างไม่ปฏิบัติงาน หรือระบบ "No work No Pay "หรือไม่ ซึ่งมักจะถูกระบุไว้ในทำนองว่า "นายจ้างขอสงวนสิทธิไม่จ่ายค่าจ้าง กรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ปฏิบัติงาน หรือไม่มาทำงานตามวันและเวลาที่นายจ้างกำหนด จึงสามารถใช้คำว่า "No Work No Pay "แทน ได้ค่ะ เพราะถ้ามีการระบุแบบนี้แล้ว นายจ้างสามารถ "ไม่จ่าย" ค่าจ้างในวันหรือเวลาที่ลูกจ้างขาดงาน (ที่ไม่ได้เกิดจากการลา) หรือมาทำงานสาย เพราะถือว่า ลูกจ้างไม่ได้ทำงาน จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ตามระบบ No Work No Pay และไม่ถือเป็นการ "หักเงิน" ค่าจ้าง
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล