เพื่อความยุติธรรม สิทธิต่างๆของพนักงานรายเดือน รายวัน และอื่นๆ ควรจะได้เท่ากันไหม ต่างกันยังไง

ระเบียบการทำงานของบริษ้ท เราควรให้สิทธิพนักงานกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายเดือน รายวัน สัญญาจ้าง อื่นๆ เท่ากันไหม สิทธิเหล่านั้นได้แก่ เช่นวันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน ลาคลอดบุตร  เป็นต้น
 
เพื่อนำเอาข้อมูลไปออกแบบระบบสวัสดิการพนักงาน

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • Poonnie HR
  Poonnie HR
  15 มิถุนายน 2021 23:18 น.
  จากประสบการณ์ที่ทำงานมา ขอแบ่งปันความรู้ดังนี้ครับ ลักษณะหรือประเภทของสัญญาจ้างที่แตกต่างกัน หมายความถึงตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้น สวัสดิการจึงได้ไม่เท่ากันครับ เช่น พนักงานสัญญาจ้างแบบประจำ ได้สิทธิรักษาพยาบาลแบบกลุ่มแผน 2 คือ ผู้ป่วยนอกครั้งละ 2,000 บาท  พนักงานสัญญาจ้างแบบกำหนดระยะเวลา อาจได้สิทธิรักษาพยาบาลแบบกลุ่มแผน 3 คือ ผู้ป่วยนอกครั้งละ 800 บาท  อันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆ นะครับ  สำหรับสิทธิ์การลา อาจเท่ากันได้ ยกเว้น วันพักร้อนอาจมีให้เฉพาะพนักงานประจำครับ อาจพอเป็นแนวทางกว้างๆ พอให้เห็นภาพได้บ้างครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล