ในกรณีที่เราโยกย้ายพนักงานให้ไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการในพืั้นที่อื่น เราควรให้สิ่งใดเพิ่มเติมมั้ยคะ

มีพนักงานหลายตำแหน่งที่จะต้องถูกโยกย้ายสถานที่ทำงานในไตรมาสหน้าเลยอยากเตรียมการล่วงหน้าเอาไว้ก่อนเพื่อที่การโยกย้ายจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการต่อต้าน

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ควรจะเพิ่มให้พนักงาน เนื่องด้วยการที่พนักงานต้องโยกย้ายไปยังพื้นที่อื่น (เปลี่ยนจังหวัดหรือภูมิภาค) ครับ โดย HR ควรเข้าไปดูความเป็นอยู่นอกเหนือจากการทำเอกสารหรือชี้แจงเรื่องการโยกย้ายตามกฏหมายแรงงานครับ แต่ควรเข้าไปดูมิติอื่นๆ เช่น

  1. ความสะดวกในการดำรงชีวิต เช่น การหาที่พักในพื้นที่ที่พนักงานต้องโยกย้าย ทางบริษัทอาจพิจารณาเพิ่มสวัสดิการด้านที่พักอาศัยหรือค่าครองชีพเพิ่มเติม
  2. ความสะดวกในการเดินทาง เช่น การหารถรับส่ง พนักงานจากที่พักจนถึงสำนักงาน หรือ ค่าน้ำมันรถ/Fleet card ซึ่งอาจเพิ่มเติมเป็นสวัสดิการค่าเดินทางให้กับพนักงานครับ
  3. ความเสี่ยงในพื้นที่ เช่น หาต้องทำงานในบริเวณอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือจังหวัด ทางบริษัท สามารถเพิ่มเติมเรื่องสวัสดิการค่าความเสี่ยงให้กันพนักงานครับ
  4.ค่างานหรือขอบข่ายงานที่เพิ่มขึ้น เช่น การต้องดูงานและบริหารงานหลายพื้นที่ ทางบริษัท อาจพิจารณาปรับเงินพิเศษ หรือ ให้ค่าครองชีพเพิ่มเติมอีกก็ได้ครับ

  ทั้งนี้เองบริษัทอาจต้องสำรวจดูสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้พนักงานทำงานได้เต็มศักยภาพครับ และดูแลสภาพจิตใจของพนักงานเพราะการโยกย้ายหรือย้ายถิ่นฐานก็เป็นปัจจัยสำคัญของพนักงานในการเลือกที่จะอยู่หรือลาออกจากบริษัทครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล