วิธีการร่างสัญญาว่าจะปรับเงินเดือนเพิ่มให้ถ้าผ่านทดลองงาน จะทำอย่างไรให้ถูกต้อง และได้ใจผู้สมัครงาน

อยากทราบค่ะว่าในกรณีที่เราคัดเลือกจนได้ผู้สมัครงานที่เราอยากร่วมงานด้วยแล้ว แต่ติดตรงที่ว่าเขาเรียกเงินเดือนค่อนข้างสูง (แต่ก็ยังไม่เกินขอบบนที่จ่ายได้) แบบนี้เราสามารถที่จะต่อรองกับพนักงานเรื่องเงินเดือนอย่างไรได้บ้างคะ เท่าที่คิดตอนนี้คือกำหนดว่าถ้าผ่านการทดลองงานจะปรับให้เท่าที่ขอมา แต่ขอดู performance ก่อน ซึ่งอยากถามว่าถ้าใช้วิธีนี้เราจะต้องมีการร่างสัญญาในรูปแบบไหน ต้องเขียนกำหนดไว้เป็นลากลักษณ์อักษรเลยหรือไม่ มีจุดไหนที่ต้องระวังบ้าง

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  27 กันยายน 2021 20:38 น.
  ควรมีการตกลงกันให้ชัดเจน และระบุในสัญญาอย่างตรงไปตรงมา ระบุค่าค่าจ้าง ค่าตอบแทน สัญญานั้นต้องไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • วิธีร่างสัญญาการปรับเงินเดือน ที่จริงควรตกลงกันก่อนผู้สมัครจะเข้าทำงานในบริษัท หรือควรจะระบุไปในสัญญาจ้างไปเลยว่า
  เงินเดือน ช่วงทดลองงาน ในระยะเวลากี่วัน เป็นกี่บาท และ เงินเดือนที่จะปรับให้หลังผ่านทดลองงาน เป็นกี่บาท โดยทั้งนี้ควรระบุเพิ่มเติมเรื่องการวัดผลการทำงานด้วยว่า ผลการประเมินผลงานจะต้องผ่านและได้รับการยอมรับจาก หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะถ้าทางบริษัทไม่สามารถปรับเงินเดือนให้ได้ตามที่ตกลงกันตั้งแต่ต้น พนักงานจะได้รับทราบก่อนการเซ็นสัญญาจ้าง และไม่ผิดข้อกฎหมายแรงงานในอนาคตอีกด้วย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล