HR สามารถถามเรื่องการเมืองกับผู้สมัครได้ไหมครับ ?

คณิต เลิศกำจรวัฒน์
คณิต เลิศกำจรวัฒน์
09 มีนาคม 2021 15:54 น.
ควรหรือไม่ควรครับ ถ้าถามประเด็นเรื่องการเมืองหรือทัศนคติทางด้านการเมืองระหว่างการสัมภาษณ์ครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ถ้าผู้สัมภาษณ์ไม่สามารถรับฟังอย่างเป็นกลางได้อย่างถ่องแท้ "ไม่ควรถาม" เด็ดขาด เพราะไม่ว่าจะคิดเหมือนหรือคิดต่าง จะสร้าง Bias ให้เกิดขึ้นในการพิจารณาอย่างเห็นได้ชัด

  แม้ว่าอันที่จริงการถามเรื่องความเห็นทางการเมืองอาจมีประโยชน์อยู่บ้างก็ตาม

  ประโยชน์ที่เห็นได้จากการถามเรื่องการเมืองคือเพื่อวิเคราะห์ทักษะเบื้องต้นของผู้สมัคร เน้นไปที่ Soft Skills เป็นหลัก ผมมีตัวอย่าง Soft Skills ที่สามารถนำไปใช้ได้เมื่อต้องสัมภาษณ์โดยใช้คำถามนี้ 
  1.ทักษะการคิด(Critical Thinking) ของผู้สมัครว่ามีความสมเหตุสมผลเพียงใด ดูได้จากการเสพข้อมูล การเชื่อมโยงและการสรุปผลหรือการตัดสินใจว่าทำไมถึงคิดเห็นเรื่องการเมืองแบบนี้
  2.ทักษะการลงมือทำ(Initiative) ว่าเมื่อเขารู้ข้อมูลเหล่านี้แล้ว มีการแสดงออกอย่างไรบ้าง
  3.การควบคุมอารมณ์(Emotional Intelligence) ผู้สัมภาษณ์จะสังเกตได้เมื่อเริ่มมีการตอบคำถามว่าการแสดงออกไปในเชิงไหน เหมาะสมกับองค์กรไหม?

  ข้อควรระวัง: 
  -การถามคำถามนี้ ต้องไม่ล่วงเกินสิทธิเสรีภาพ หรือถามในเชิงคุกคามผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครหรือบุคคลที่ 3
  -สิ่งที่ต้องสรุปออกมาไม่ใช่คำตอบว่าผู้สมัครตอบอะไร แต่เป็นทักษะที่ผู้สัมภาษณ์ประเมินได้เท่านั้น
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล