นอกจากอัตราเงินเฟ้อแล้ว การปรับเงินเดือนจะต้องมีการคิดปัจจัยอะไรร่วมประกอบด้วย

อ้อยใจ
อ้อยใจ
11 มิถุนายน 2021 01:28 น.
ขอปรึกษาเพื่อนๆ สมาชิกเกี่ยวกับการปรับเงินเงินเดือนประจำปีว่าเราต้องคำนวนจากอะไรบ้างคะ มีหลักการพิจารณาโดยภาพรวมอย่างไรบ้าง พอดีว่าเพิ่งเข้ามาทำตรงนี้ อยากได้ไกด์ไลน์คร่าวๆ เป็นพื้นฐานความรู้เพื่อนำไปศึกษาด้วยตนเองได้ค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ก็จะมีข้อมูลที่เป็นเหตุผลของการปรับเงินเดือนพนักงาน ดังต่อไปนี้
  • ปรับตามผลประกอบการของบริษัทประจำปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู๋กับผลกำไรของบริษัทในแต่ละไตรมาส
  • ปรับตามผลการทำงานของพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานในแต่ละไตรมาส
  • ปรับตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น เช่นอย่างน้อย 5% ต่อปี เป็นต้น 
  • ปรับเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
  • ปรับเนื่องจากมีการเลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน เช่น เพิ่มค่าตำแหน่งให้ในระดับ Manager 
  • ปรับให้พนักงานเนื่องจากมีทักษะที่โดดเด่น และเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานลาออกจากงาน
   หวังว่าคงได้รับประโยชน์จากคำตอบตามข้างต้น  ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านต่อได้ที่ https://prakal.com

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล