เราสามารถเคลมค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครงานที่เบี้ยวไม่มาเริ่มทำงานได้หรือไม่

ทำการส่งจดหมายตอบรับไปยังผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่มีการตอบรับกลับมา และก่อนถึงวันเริ่มงานเพียงหนึ่งวันก็เพิ่งมาบอกปฎิเสธข้อเสนอ ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นได้คุยตกลงกันเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว ซึ่งได้มีการเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมผู้สมัครเข้าบริษัทแล้ว

ในกรณีนี้สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากผู้สมัครที่ปฏิเสธข้อเสนอได้หรือไม่?

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • Phetchapat Nimreung
  Phetchapat Nimreung
  25 สิงหาคม 2021 09:56 น.
  ค่ากระดาษ ค่าซองจดหมายหมึกเครื่องพิมพ์ น้ำหมึกปากกาที่ลงชื่อ ค่าไฟฟ้าที่ใช้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ รวมถึงค่าใช้สอยต่าง ๆ ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เป็นต้นทุนจมที่เป็นภาระของบริษัท ไม่ใช่ของผู้สมัครครับ

  ขอเสนอแนะว่าในโอกาสต่อไปให้จัดทำเกณฑ์การให้คะแนนวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (หรือข้อสอบวัดความรู้ความสามารถ ถ้ามี) ไว้ แล้วจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเอาไว้เรียกตามลำดับ หากลำดับที่เรียกไม่มารายงานตัวเข้าทำงานก็ให้เรียกลำดับถัดไป กระบวนการสรรหามีต้นทุนต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งคนตรงใจของบริษัทจะได้ไม่สูญเปล่าครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล