ทำอย่างไรกับพนักงานที่ชอบ "โกงวันหยุด" ด้วยการลาป่วย

frayedmachinist
frayedmachinist
20 พฤษภาคม 2021 00:38 น.
ขอสอบถามหน่อยค่ะว่าพนักงานที่มีพฤติกรรมลาป่วยติดกับวันหยุดยาวต่อเนื่องบ่อยๆ (ดูประวัติย้อนหลังก็จะต้องมาป่วยก่อนวันหยุดยาวทุกที) โดยลาหยุด1-2วันซึ่งในทางกฎหมายไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการป่วยเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • กรณีที่พนักงานลาป่วยบ่อยจนผิดสังเกต โดยเฉพาะก่อนวันหยุดยาวต่อเนื่องทุกครั้ง ทางฝ่ายHR ควรมีวิธีการปฎิบัติ ดังต่อไปนี้
  1.HR  ควรเรียกพนักงานท่านนั้น ถามถึงอาการป่วย อย่างปราศจากอคติ และพยายามหาทางคุยกับพนักงานอย่างจริงใจว่า มีปัญหาหรือเรื่องไม่สบายใจ ที่เป็นสาเหตุของการลาป่วยหรือไม่
  2.หลังจากที่ทางฝ่าย HR ได้คุยกับพนักงานไปรอบแรกแล้ว ให้ทำการบันทึกข้อมูลและติดตามผลอย่างจริงจัง ว่าพนักงานท่านนั้น ยังมีพฤติกรรมแบบเดิมหรือไม่
  3.ถ้าพนักงานยังมีพฤติกรรมแบบเดิมอยู่ อาจจะเรียกมาตักเตือนอีกครั้ง และบอกผลกระทบต่อการลาป่วยนั้น อาจส่งผลต่อการประเมินผลการขึ้นเงินเดือน โบนัส และแจ้งด้วยว่า ตามกฏหมายแรงงาน ถ้ามีการลาป่วยมากกว่า 30 วันต่อปี จะไม่มีการจ่ายค่าแรงในวันนั้น
  และทาง HR สามารถแจ้งพนักงานได้ว่า 
    "หากพบว่าอาการป่วยส่งผลต่อการทำงาน นายจ้างมีสิทธิพิจารณาเลิกจ้าง เนื่องจากพนักงานหย่อนสมรรถภาพในการทำงานได้ โดยจ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด"


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล