เราจะออกใบเตือนให้กับพนักงานที่ชอบลาป่วยบ่อยๆ ได้ไหมคะ

swankybalk
swankybalk
19 พฤษภาคม 2021 23:37 น.
รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ในกรณีที่พนักงานขาดงานบ่อยๆ (เพราะใช้สิทธิ์ลาป่วยครบแล้ว) แบบนี้สามารถออกใบเตือนได้รึเปล่าคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • บุษรา คุปกาญจนา
  บุษรา คุปกาญจนา
  21 พฤษภาคม 2021 17:16 น.
  การลาป่วย เป็นสิทธิที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานระบุไว้ว่า ลูกจ้างสามารถลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้างปีละไม่เกิน 30 วันทำงาน โดยหากลูกจ้างป่วยเกิน 3 วันขึ้นไปต้องนำหลักฐานมาแสดงว่าตอนเองป่วยจริง ซึ่งอาจจะเป็นใบรับรองแพทย์ หรือ หลักฐานอื่นที่ระบุว่าป่วยจริง ในกรณีที่พนักงานลาป่วยบ่อย นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ด้วยเหตุผลของการหย่อนสมรรถภาพในการทำงานแต่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวตามอายุงานของลูกจ้างด้วย แต่หากงานของนายจ้างเสียหายจากการลาป่วยของลูกจ้างพิสูจน์ได้ว่าจงใจลาป่วยเท็จ หรือเพื่อหลบเลี่ยงการปฎิบัติงานให้ลุล่วงก็สามารถที่จะออกใบเตือนลูกจ้างได้ค่ะ 

  ลูกจ้างขอลาป่วยบ่อยๆ นายจ้างอาจสั่งให้ลูกจ้างทำการพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายหาสาเหตุของความป่วยนั้นเพื่อทำการรักษาได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และหากถ้าลูกจ้างไม่กระทำตามจะเท่ากับเป็นการขัดคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายเป็นเหตุในลงโทษทางวินัยได้ค่ะ 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล