ลาป่วยช่วงทดลองงานโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ หักค่าจ้างได้หรือไม่ ?

กรกนก
กรกนก
15 มีนาคม 2021 15:10 น.
สอบถามค่ะ ในช่วงทดลองงาน ถ้าลูกจ้างหยุดงานโดยแจ้งว่าป่วยโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ แบบนี้นายจ้างหักค่าแรงได้หรือไม่คะ?

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • การเจ็บป่วยเป็นเรื่องทั่วไปของมนุษย์ ที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นได้ เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรหันกลับมาศึกษาและทำความเข้าใจให้แตกฉาน เพราะเชื่อว่า ยังมีทั้งนายจ้างและลูกจ้างเข้าใจเรื่องสิทธิการลาป่วยที่ผิดไปจากที่กฎหมายกำหนดจำนวนมาก เริ่มแรก ผมขอพาไปทำความรู้จักเกี่ยวกับข้อกฎหมายเรื่องการลาป่วยกันก่อนว่ามีอะไรบ้างครับ 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา32 บัญญัติว่า ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ ในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ 
  ผมขออธิบายว่า สิทธิการลาป่วยนี้ ลูกจ้างทุกประเภทย่อมได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิตั้งแต่ก้าวแรก ที่ลูกจ้างผูกพันธ์ตนในฐานะนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน โดยไม่จำเป็นว่า ลูกจ้างจะต้องผ่านช่วงทดลองงานไปแล้ว จึงจะมีสิทธิลาป่วย (คนจะป่วยห้ามได้ที่ไหนกัน) ประการต่อมาการที่ลูกจ้างลาป่วย นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้หรือไม่นั้น ? มีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 57 บัญญัติว่า ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วยตามมาตรา 32 เท่ากับอัตราค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วันทำงาน 

  ดังนั้นแล้ว ลูกจ้างทดลองงาน แม้จะยังไม่ผ่านทดลอง ก็มีสิทธิลาป่วยตามกฎหมายทุกประการ และนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 32 และ 57 แม้ลูกจ้างลาป่วยโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ นายจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง ไม่มีสิทธิหักค่าจ้างนั่นเอง (ลูกจ้างยิ้ม)  แต่…หากลูกจ้างลาป่วยตั้งแต่ 3วันทำงานขึ้นไป นายจ้างก็มีสิทธิที่จะขอใบรับรองแพทย์จากลูกจ้าง (เพื่อตรวจสอบว่าป่วยจริงหรือไม่) หากป่วยไม่จริง ป่วยเท็จ ก็มีสิทธิจะลงโทษลูกจ้างได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ลูกจ้างจะไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงแก่นายจ้าง ก็ขอบอกด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นและตะโกนดังๆว่า …ไม่มีกฎหมายข้อใด ให้สิทธินายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างได้ครับ 


  1

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
  • นารินทร์ เรืองสอน
   นารินทร์ เรืองสอน
   07 สิงหาคม 2023 12:15 น.
   ของผมสิครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยครับ คือผมถูกเลิกจ้างและมีใบแพทย์โรงบาลรัญบาลแต่เขากลับบอกว่าใบแพทย์ไม่มีผลและกีอใช้ไม่ได้ครับ ผม หยุดตั้งแต่ วันที่ 1 ครับ และโทรแจ้งลา และวันนี้ผมไปโรงงาน รวมหยุด 1-6 สค แตรผมพึ่งไปหาหมอมาเมื่อวันเสาร์คตับ ทำไมทผถึงไม่ไปตั้งแต่หยุดถึง3วึน ไปหาวันที่ 4 แล้ว เพราะผมพึ่งจุไปหาหมอเมื่อวันที่ 29 กค เองครับและ และผมก้อไปทำงานวันที 31 จนทำให้อาการมันเหนักขี้นอีกครับ นี่ก้อยังไม่หายเลยครับ วันนี้ค่าจ้างออกครับแต่เขาไม่ฌอนใหีผมคนับ เพื่อจะต้องทำการหักมาจ่ายค่าปรับ จากการทค่ไม่โทรแจ้งทุกวัน และหยุดเกิน 3วันคือต้องออกครับ ผมยอมรับว่าก้อผิดตรงไม่แจ้ง แต่ผมก้อน้อมรับ ตกงานแล้วเงินค่าแรงก้อต้องมาโดนหักาเกิดคามเสียหายต่อโรงงานอิก อายุกีอจะ 50 แล้ว ผมจะเหลือเงิน ค่าจีาง แค่ 3000 หรือป่าวกีอยังไม่รู้เลยครับ ผมก้อไม่ข้าใจว่าทำไมตอนเช้าไม่ทำให้จบที่เดียว ผมต้องไปอีกตอนบ่าย 3 นะครับ แต่ถีาไม่เข้าไปเขาก้อจะเก็บรักษาใว้ให้ถึงแค่ 2 ปีเองเขนพูดกับผมแบบนี้ครับ และกีอให้ผมดลับไปบ้านก่อน

อันดับผู้ให้ข้อมูล