ตอนนี้ที่บริษัทพบปัญหาคือระบบการฝึกอบรมแบบ classroom ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ดูจากแบบประเมินการเข้าร่วมแล้วพบว่ามีหลายคนที่ให้ comment ว่ายังค่อนข้างน่าเบื่อเกินไป เลยอยากถามว่าเพื่อนๆ ที่ทำงานสาย corporate/in-house HRD มีวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • แนะนำว่า ควรทำการประเมินลักษณะการเรียนรู้ของพนักงานว่าชอบแนวทางการเรียนรู้และถนัดการพัฒนารูปแบบไหนค่ะ
  เราทราบกันดีว่า รูปแบบการเรียนรู้ของคนเรามี 3 ประเภท คือ 1) Visual learner กลุ่มนี้ชอบการเรียนรู้ และถนัดการรับรู้ผ่านการดูมองภาพ Video สื่อต่างๆ กลุ่มนี้ ควรจัดการเรียนรู้แบบให้ดูภาพ หรือคลิป Video เช่นกระบวนการทำงานของ Functional งานนั้นๆ การจัดหา Clip จาก Youtube หรือซื่อเป็นชุดจากบริษัทที่ทำ E learning เฉพาะด้าน 2) Auditory learner กลุ่มที่ถนัดการรับรู้ข้อมูลผ่านเสียง การฟัง การพูด สามารถจัดเรื่อง Podcast Podbean จัดสื่อหนังสือเสียงให้พนักงาน หาฟัง โดยทำเป็น Audio Library แล้วแบ่งเป็นหมวดหมู่  3) Kinesthetic learner กลุ่มที่รับรู้ผ่านการสัมผัสและเคลื่อนไหว ได้จับต้อง ลงมือปฏิบัติ กลุ่มนี้เหมาะกับการทำ workshop โดยลองลงมือปฏิบัติจริง เพราะจะสามารถเรียนรู้ได้ดี ไม่เบื่อง่าย

  ลองจัดข้างต้น แล้วประเมินผลว่า การเรียนรู้ดีขึ้นกว่าที่เราทำ เฉพาะ Training Classroom รึเปล่านะคะ 

  เมื่อเราสามารถประเมินการเรียนรู้ของพนักงานในองค์การได้ว่า ชอบและถนัดแบบไหน จึงสามารถจัดการเรียนรู้แบบใหม่ๆ ให้ได้ ไม่จำกีดอยู่แค่ว่า ฝึกอบรมใน Classroom ทั้งนี้ การกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจ ในการเรียนรู้เและพัฒนาของพนักงาน ควรจะเชื่อมโยงกับการตอบสนองความต้องการของพนักงานด้วย ซึ่งความต้องการของคนมีทั้งภายนอกแและภายใน อง์การต้องวิเคราะห์ออกมาก่อนว่าปัจจุบันสิ่งที่พนักงานขาดและต้องการ เพื่อสร้างความ engage ในการเรียนรู้มีอะไรบ้างค่ะ เช่นการเรียนรู้ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ทำให้งานออกมาดีขึ้น ผลการทำงานดีกว่าเดิม เมื่อ performance ดี มีการตอบแทนเป็นตัวเงิน หรือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงิน ต้องมีการทำแบบสอบถามเพื่อจะได้เติมเต็ม และตอบสนอง สิ่งที่พนักงานต้องการได้ตรงจุดค่ะ 


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล