ขอคำแนะนำในการสร้าง leadership & managerial competency ให้กับคนในระดับผู้จัดการ

fishremaining
fishremaining
10 มีนาคม 2021 16:59 น.
บริษัทเป็นสถานพยาบาล ต้องการสร้าง leadership & managerial competency ซึ่งกำหนดวิธีการโดย 

1. ให้ ระดับ manager ทำ workshop เลือกหัวข้อ competency ที่ควรจะมี 

2. เปรียบเทียบ leadership & managerial competency ของบริษัทชั้นนำ 

3. สรุปข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนำเสนอผู้บริหาร เพื่อนำหัวข้อ competency ไปออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาผู้นำของบริษัทต่อไป ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้บริหารมองว่าหัวข้อ leadership & managerial competency ที่ได้ "ไม่ทันสมัย ไม่ตอบโจทย์ลูกค้า" อยากให้ช่วยแชร์กลยุทธ์ ในการกำหนด leadership & managerial competency ขอบคุณครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

4 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  30 ตุลาคม 2021 22:19 น.
  การกำหนดเหตุการณ์ในการทำกิจกรรม เพื่อดูแนวคิด และการตัดสินใจว่าเขาคิดอย่างไร และแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • สวัสดีค่ะคุณ fishremaining
   
  โดยส่วนตัวคิดว่า Approach ที่คุณ fishremaining  ใช้ค่อนข้างละเอียดรอบคอบมีกระบวนการที่ดีค่ะ เริ่มจากการ Create buy-in จากการหา Internal opinion และนำการเทียบเคียงภายนอกมา cross check ประกอบด้วย ปัญหาตอนนี้คือผู้บริหารมองว่าหัวข้อ leadership & managerial competency ที่ได้ "ไม่ทันสมัย ไม่ตอบโจทย์ลูกค้า" กลับมาที่จุดตั้งต้นของขั้นตอน “ก่อน” การจัด workshop เลือกหัวข้อ competency นั้น แนะนำให้นำข้อมูล Vision Mission และแผนกลยุทธ์หรือเป้าประสงค์ขององค์กรมาศึกษาดูว่า องค์กรต้องการไปในทิศทางใด ทิศทางนั้นต้องการคนประเภทไหนถึงจะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ ยกตัวอย่างแบบไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดนะคะ เช่น ถ้าองค์กรต้องการยกระดับการบริการลูกค้าให้เป็นแบบ Digital ครบวงจร คนที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ต้องมี digital mindset, มีความรู้และทักษะด้านการทำการตลาดอออนไลน์ ต้องเข้าใจ Customer Journey และต้องสามารถ Service และทำให้ลูกค้า Engage กับสินค้าหรือบริการได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มาใช้บริการแบบ Physical
   
  หากพูดถึง Power skill ของคนเป็น Leader หรือ Leadership competency ที่คนเป็นผู้นำขององค์กรที่จะไปโตแบบ Digital ควรมีคือ Adaptive to change, Growth mindset, Learning Agility, Resilience และอื่นๆ ที่น่าสนใจเป็นต้น
   
  โจทย์ของผู้บริหารเรื่องความทันสมัยของชุด Competency ดำเนินการด้วยการทำเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับ competency ของบริษัทภายนอกโดยเฉพาะบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและเพิ่มเติมคือชุด Future skill ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก บทความ งานวิจัยของบริษัทที่ปรึกษาต่างๆ สามารถนำมาประกอบใช้อ้างอิงได้ค่ะ
   
  โจทย์ของผู้บริหารเรื่องชุด Competency ตอบโจทย์ลูกค้า ต้องถอดรหัสกลยุทธ์องค์กรให้เจอว่าลูกค้าองค์กรคือใคร คาดหวังอะไรและองค์กรจะตอบสนองเขาอย่างไรตามที่กล่าวด้านบนค่ะ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ลองวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ 7S Mckenzies  เพื่อที่จะหาจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร และนำไปสู่การคิดหาการปรับปรุงพัฒนาจากทั้ง S ทั้ง 7 ค่ะ ซึ่ง S ทั้ง 7 ประกอบด้วย Strategy,Structure,Style,System,Staff,Skill,Shared Value หาอ่านความหมายได้จากบทความใน Google นะคะ ทั้งหมดนี้ ทำการ Brain strom ในระดับจัดการขึ้นไปเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่รอบด้านและหลากหลาย และทำ SWOT และ TOWS ให้ครบทุกด้านค่ะ สามารถตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อนำมาซึ่งการแข่งขันของธุรกิจ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล