กำลังจะเริ่มโปรแกรมการฝึกอบรมให้พนักงาน แต่ก็คิดว่าถ้าเราทำเป็นครั้งๆ แล้วก็จบไปมันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าจะทำแผนให้มันยั่งยืนกว่านี้จะทำในรูปแบบไหนดี ควรนานแค่ไหน ประเมินผลอย่างไร จะใช้ระบบอะไรเข้ามาจับตรงนี้ดี


คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • การทำแผนให้ยั่งยืน น่าจะดูที่การตอบโจทย์ขององค์การนะคะ ว่า Vision,Mission และ Strategy ใน 3-5 ปีข้างหน้า จะไปต่อทางธุรกิจอย่างไร และต้องการองค์ความรู้แบบไหนที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้ จากนั้นนำมา Casecade ว่าแต่ละแผนกต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของคนอย่างไร ( Competency ) เพื่อจะได้เห็นภาพของ Core Competency ตั้งแต่ระดับบน จนมาระดับล่าง จากนั้นทำการวิเคราะห์ว่า ตรงไหนที่เรายังไม่มี โดยทำ Gap Assessment เมื่อได้แล้ว จึงวางแผนระะยสั้น (1 ปี ) และระยะยาว ( 3 ปี) ในการพัฒนาบุคลากรค่ะ 
    ส่วนเรื่องการประเมินผล ควระเป็นการประเมินจากการที่ได้อบรม เรียนรู้และนำมาพัฒนางานค่ะ และควรจะให้หัวหน้างานติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง HR ด้วยต้องช่วย facilitate ให้เกิดตรงนี้ ปัจจุบันมีระบบออนไลน์ App ที่สามารถลงเรื่องหัวข้อการเรียนรู้ อบรมและทำการ follow up อย่างต่อเนื่อง ทำให้พนักงานและหัวหน้างาน รวมทั้ง HR เห็นได้อย่าง Real time ในการลงข้อมูลการเรียนรู้และติดตามได้ สามารถ Search หาได้ไม่ยากเลยค่ะ หากไม่ใช้ระบบออนไลน์ App ก็ ติดตามทำ template excel แล้ว follow up กันค่ะ 
    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล